Ouders

Samen aan de slag voor onze jongeren

Het oudercomité #Glashelder

Vertegenwoordigt een groep betrokken ouders

Het oudercomité, #Glashelder is een groep ouders uit Bunschoten-Spakenburg die met ons (sociaal werkers) mee wil denken hoe we met elkaar in Bunschoten ouders beter kunnen betrekken en inzetten om gestelde doelen te bereiken.

De ouders van de oudercomité willen volwassenen prikkelen en laten nadenken over de invloed die zij kunnen hebben op kinderen en jongeren. Dat kunnen eigen (klein)kinderen zijn, maar ook buurkinderen, leerlingen, catechisanten, spelers, bezoekers, enz. Het hebben van een goede emotionele relatie of verbinding met een kind of een jongere vormt de basis voor een gezonde fysieke en emotionele ontwikkeling.

Hoe praat jij tegen kinderen of jongeren? En vooral hoe praat jij MET ze? Over onderwerpen als: voor jezelf opkomen, je grenzen aangeven, vriendschappen, onzekerheden, school, werk, sport, roken, seksualiteit, drinken of drugsgebruik?

Glashelder hoopt dat volwassenen zich bewust(er) worden van hun invloed op een kind/jongere. We willen mensen hiertoe aanzetten en inspireren via een maandelijkse blog in de Bunschoter, via Facebook en via onze website.

Wil je meedenken met de oudergroep Glashelder? Wil je anderen inspireren om na te denken over hun relatie met kinderen en jongeren? Welkom! Neem hiervoor contact op met De Boei.

Wat doet een oudercomité?

  • Het oudercomité staat achter de gestelde doelen van het lokaal preventieakkoord van de gemeente Bunschoten en wil zich daarvoor inzetten.
  • Het oudercomité geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de samenwerkende organisaties over gemaakte plannen, de communicatie daarover en de uitvoering van die plannen.
  • Het oudercomité zet eigen ervaringen als ouder in en geeft signalen door die van belang zijn voor het slagen van onze missie: een gezonder Bunschoten.

Wie zoeken we voor een oudercomité? 

  • Ouders uit Bunschoten die kinderen hebben in de leeftijd van 10-18 jaar.
  • Ouders die zich met ons in willen zetten voor een gezond Bunschoten en de doelen van het lokaal preventieakkoord.
  • Enthousiaste ouders die willen samenwerken met professionals en meedenken en doen vanuit hun rol als betrokken ouder. Ouders die tijd en ruimte maken om een aantal keer per jaar bijeen te komen.
  • Ouders die zich liefst voor een langere periode ( 1a 2 jaar) aan het oudercomité willen verbinden.

Meedenken? Neem dan contact op met Rody Koelewijn, rody@deboeibunschoten.nl of 033-2992922