Mantelzorgondersteuning

Er zijn veel mensen die hulp en zorg ontvangen van familieleden of kennissen: mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen voor hun partner, ouders, kind, familielid of kennis met een (chronische ziekte), handicap of verslaving. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen. De zorg bestaat vaak uit verzorging, ondersteuning, het regelen van voorzieningen en opvang.

Omdat het geven van mantelzorg vaak zo vanzelfsprekend voelt, staan de meeste mantelzorgers er niet bij stil. De mantelzorgtaken kunnen echter langzaam maar zeker steeds meer tijd gaan nemen. Niet zelden hebben mantelzorgers hierdoor minder vrije tijd te besteden aan hun hobby of vrijwilligerswerk. Ook kan de mantelzorg ongemerkt steeds meer tijd in beslag gaan nemen, waardoor de balans zoek raakt.

De Boei kan je helpen en ondersteunen bij je mantelzorgtaken.