Mantelzorgondersteuning

Bent u mantelzorger? En vindt u het soms zwaar om er alleen voor te staan? Het steunpunt Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers in de gemeente Bunschoten die iemand verzorgen die nog thuis woont. Het Steunpunt van De Boei biedt onafhankelijke informatie, ondersteuning en advies. Naast individuele ondersteuning worden er ook informatiebijeenkomsten, contactenmomenten en cursussen aangeboden.
We kunnen u helpen bij administratieve kwesties rond mantelzorg, we bieden een luisterend oor, geven tips om mantelzorg plezierig en draaglijk te houden en kunnen eventueel vrijwilligers inzetten om uw taak een beetje te verlichten.

U kunt zich bij De Boei inschrijven als mantelzorger wanneer:

  • U tenminste 3 maanden achtereen minimaal 8 uur per week voor iemand zorgt
  • Degene waarvoor u zorgt woonachtig is in Bunschoten-Spakenburg of Eemdijk
  • U hulp biedt aan iemand, niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. zoals een familielid, vriend of buren.
  • De hulp bestaat uit verzorging maar ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten, zoals het voeren van een huishouden.
  • De hulp verder gaat dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven.
  • Dankzij uw hulp de ander zich kan redden, thuis kan blijven wonen en deel kan blijven nemen aan de samenleving

Wilt u zich inschrijven?
Stuur dan gerust een mail via onderstaand adres, of bel ons. U mag natuurlijk ook altijd even langskomen bij ons.
Alle gegevens vindt u in de blokjes onderaan deze pagina.

Locatie
Bikkersweg 30, 3752 WV Bunschoten
Telefoon
033-299 29 22
E-mail
info@deboeibunschoten.nl
Website
www.deboeibunschoten.nl