Over ons

Beleid

ANBI

Stichting De Boei is een organisatie zonder winstoogmerk en dient het collectief algemeen belang. De Boei is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Derhalve hoeft De Boei geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de organisatie ontvangt in het kader van het algemeen belang. Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Het ANBI verantwoordingsformulier over 2021 kunt u hier inzien: ANBI gegevens

 

Bestuur

De Boei heeft een directeur-bestuurder met daarboven een raad van toezicht.

Directeur-Bestuurder:  Mw. C.C. Hagelen-Muller

Voorzitter Raad van Toezicht:
Mw. Machteld Dijkhuizen-Koelewijn
Leden Raad van Toezicht:
Dhr. Gerrit Koelewijn
Dhr. Gerrit de Graaf

 

Klachtenprocedure:


KLACHTENREGELING DE BOEI 

 

Vertrouwenspersoon:

Mw. W. Kamphuis

Jaarplan

In het jaarplan staan de doelstellingen, speerpunten en de voorgenomen activiteiten voor het eerstvolgende jaar beschreven:

Verantwoording

De Boei werkt met veel inzet aan de realisatie van de prestaties zoals overeengekomen in de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Bunschoten. Hieronder is zowel de inhoudelijke als de financiële verantwoording te vinden over de afgelopen jaren.

Jaarverslagen:

Jaarrekeningen: