Welk vrijwilligerswerk heeft De Boei?

De Boei werkt al jaren met vrijwilligers. Allemaal mensen die zich met hart en ziel inzetten voor anderen. Zij zijn een drijvende kracht achter de dienstverlening van De Boei. Wij kunnen niet zonder de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Er zijn heel veel verschillende projecten en diensten waar vrijwilligers bij betrokken zijn:

 • Cliënten Informatiepunt (CLIP)
  Voor alle vragen op het gebied van financiën, wonen, wonen, zorg, welzijn en vervoer kunnen alle inwoners van Bunschoten op elke werkdag terecht bij de vrijwilligers van het CLIP.
 • Hulpdienst
  Inwoners van Bunschoten kunnen een beroep doen op vrijwilligers van de hulpdienst als ze hulp nodig hebben als aanvulling op hulp van familie en kennissen. Denk hierbij aan boodschappen, ondersteuning met de computer of gezelschap.
 • Klussendienst
  Voor kleine klussen (te klein om door een klusbedrijf op te pakken) kan een vrijwilliger van de klussendienst uitkomst bieden. Ook voor de klussendienst geldt dat er eerst wordt gekeken of er iemand uit de eigen omgeving hulp kan bieden. Een speciaal onderdeel van de klussendienst is de plaatsing van persoonsalarmering.
 • Maatjesproject
  Vrijwilligers die voor een langere periode contact hebben met mensen die daar behoefte aan hebben.
 • Bezoekproject
  De vrijwilligers van het bezoekproject 75+ bezoeken mensen van 75 en ouder thuis om te vragen hoe het gaat en of er behoeften en wensen bestaan.
 • Palliatieve zorg thuis/Respijtzorg
  Vrijwilligers van de vrijwillige palliatieve terminale zorg ondersteunen familie die thuis voor een familielid zorgen die in de palliatieve fase verkeert. Het gaat om mentale ondersteuning, geen medische zorg of handelingen, maar een luisterend oor, aandacht door lezen of muziek luisteren. Respijtzorg vrijwilligers nemen een paar uurtjes de zorg over van een mantelzorger.
 • De Huiskamer
  De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor senioren. Iedere week zijn hier verschillende vrijwilligers actief. Koffie inschenken, gastheer/gastvrouw zijn.
 • MEEDOEN
  MEEDOEN is een dagactiviteit voor senioren. Vrijwilligers begeleiden activiteiten, koken een maaltijd en regelen het vervoer van de senioren indien dit gewenst is.
 • Alzheimer Café
  Iedere maand ontmoeten mensen met dementie en hun familieleden elkaar bij het Alzheimer Café in De Mandemaaker. Vrijwilligers begeleiden dit.
 • Huiswerkmaatje
  De Boei biedt kinderen op de basisschool de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van een vrijwilliger thuis of op school met hulp bij rekenen en de Nederlandse taal.
 • Taalmaatjes
  Vrijwilligers die het leuk vinden (twee)wekelijks een uurtje af te spreken met een dorpsgenoot die de Nederlandse taal wil leren. Jullie kunnen samen praten en lezen of iets ondernemen zoals wandelen of een spelletje doen. Daar maken jullie zelf afspraken over. Ondertussen leert de nieuwkomer spelenderwijs Nederlands. Daarbij is het voor de nieuwe dorpsgenoot een leuke manier meer te horen over het reilen en zeilen in het dorp en leer je zelf meer over een andere cultuur.
 • Project Welkom
  Voor de nieuw geplaatste statushouders (vluchtelingen) biedt De Boei een vrijwilliger aan die het gezin helpt bij het integreren in de Bunschoter samenleving.
 • Taal Café Kleurrijk Bunschoten
  Vrijwillige taalcoaches van het taal café oefenen met de deelnemers de Nederlandse taal.
 • Repair Café
  Deskundige vrijwilligers van het repair café verhelpen kleine mankementen aan spullen, onder het motto Weggooien is ‘zonde’, repareren is beter! Dit bespaart niet alleen geld, maar is ook goed voor het milieu.
 • Buurt Café
  Vrijwilligers van het buurt café bezoeken met de buurtbus een wijk en gaan met buurtbewoners in gesprek.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op. Bel met Amelita Kamerman, 033-2992922.