Volwassenen

Verslaving

Veel van ons kunnen genieten van een glas wijn of een goede sigaar. Er zijn mensen die medicatie gebruiken om het leven wat draaglijker te maken. Als het gebruik daarvan een noodzakelijkheid wordt, kan dat leiden tot verslaving, afhankelijkheid.

Verslaving kan problemen veroorzaken op bij voorbeeld het gebied van relaties, financiën en gezondheid.

Signalen van een (beginnende) verslaving:

  • Bij herhaling meer gebruiken dan je wilde
  • Gebruiken om je problemen te verlichten
  • Het idee hebben dat je het nodig hebt om jezelf te kunnen zijn
  • Drang hebben om te gebruiken
  • Een groot gedeelte van de dag bezig zijn met gebruik

Vaak heeft de omgeving rondom iemand met een verslaving al een tijd signalen dat het niet goed gaat. Dit kan spanning veroorzaken in een relatie, een gezin of vriendschap.

Bespreek je zorgen met degene om wie het gaat. Een open gesprek helpt vaak beter dan achter iemands rug om gaan controleren. Wanneer je er samen niet uit komt, stel dan voor om bijvoorbeeld samen hulp te zoeken.

Wat kan De Boei voor je betekenen?

Sociaal werkers van De Boei kunnen je helpen een juiste plek te vinden voor je verslaving. Ook kunnen zij de omgeving helpen om er op een goede manier mee om te gaan en jullie te ondersteunen.

Tip:

Neem je eigen zorgen serieus. Neem ook de ander serieus en start een gesprek met een open houding.

De Boei werkt samen met Jellinek en met het sociaal team De Lingt.