Kinderen 8-12 jaar

Kinderen zijn uniek en bijzonder. En tegelijkertijd soms ook ingewikkeld! Als ouder kom je voor diverse uitdagingen te staan tijdens de opvoeding van je kind. En wat als ze gedrag laten zien waar je niet goed raad mee weet? Of het op school of met vriendjes niet altijd vanzelf gaat?
Lees hier wat De Boei kan bieden om kinderen, ouders, leerkrachten en andere naasten van kinderen verder te helpen!

De Boei op de Basisschool

De Boei heeft bij alle basisscholen één vast contactpersoon. We werken nauw samen met de directeur, de Intern Begeleider en de groepsleerkrachten. We zijn vaak te vinden op school omdat we daar de meeste lessen en trainingen geven.

Persoonlijke begeleiding

We bieden ook individuele coachgesprekken aan. Hierin gaat de sociaal werker op een creatieve manier het gesprek aan met het kind en reikt tips en oefeningen aan.  Deze gesprekken kunnen bij De Boei plaatsvinden, maar ook op school of thuis.

Trainingen en ontmoetingsgroepen

We bieden verschillende trainingen aan. De meeste trainingen geven we op de scholen, maar soms worden trainingen ook bij een sportclub of bij De Boei gegeven.

Een ontmoetingsgroep geeft kinderen de gelegenheid open te praten over hun ervaringen en gevoelens, herkenning en erkenning te vinden bij anderen en hun eigen kracht aan te boren om met verlies en/of zorg om te gaan. Dit wordt door de sociaal werkers van De Boei begeleid.

Kijk naar het aanbod onder het kopje trainingen en ontmoetingsgroepen.

Huiswerkbegeleiding

Vrijwilligers ondersteunen basisschoolleerlingen die het moeilijk vinden om huiswerk te maken.