Maatschappelijk werk op school

Samen op de bank

Samen op de Bank is een samenwerking van De Boei, sociaal team De Lingt en het Kruisrak.
Kinderen krijgen elke woensdagochtend de gelegenheid om in een veilige omgeving met een sociaal werker van De Boei te praten.
Hierdoor kunnen in een vroeg stadium problemen aangepakt worden.

Bij scholen worden regelmatig problemen gesignaleerd bij ouders en kinderen. Die gaan soms verder dan waar de school een oplossing voor kan bieden. Deze kwesties staan vaak wel het functioneren van kinderen en soms ook ouders in de weg. Financiële problemen bijvoorbeeld, maar ook taalbarrières of opvoedkwesties.

Door op een vast moment op school aanwezig te zijn, biedt De Boei ouders en kinderen de helpende hand. De Boei kan ouders verder helpen door gebruik te maken van haar bewezen effectieve werkwijze door netwerken in te zetten rondom een hulpvrager. Door nauw samen te werken met De Lingt kan ook zorg ingezet worden waar nodig. Zo kunnen ouders en kinderen duurzaam geholpen worden, waardoor ze zelfstandiger verder kunnen in de maatschappij.

De rol van de intern begeleider is bepalend en belangrijk om ouders naar de sociaal werker door te verwijzen. Eerdere ervaringen leert ons dat ouders niet zozeer uit zichzelf naar een sociaal werker toestappen als deze op school aanwezig is. Wel zodra er een gericht doel is om te komen, dat voorafgaand al besproken is met de intern begeleider. De sociaal werker kan uitvragen en heeft een adviserende rol. Daarnaast is de sociaal werker aanwezig om gesprekjes met kinderen te hebben op een laagdrempelige manier. Het doel is een ontspannen setting, waarin kinderen door middel van spel of knutselen kunnen praten over sociale en emotionele thema’s waar ze mee bezig zijn.  De sociaal werker heeft de mogelijkheid om trainingen en groepen op school te organiseren waarbij er meerdere kinderen betrokken zijn. Denkend aan thema’s als:

  • Gescheiden ouders
  • Jonge mantelzorger
  • Sociaal-/emotionele problemen, zoals gepest worden, vrienden maken, sombere gevoelens

De sociaal werker biedt per kind 3-6 gesprekken aan.