Mantelzorgondersteuning

Steunpunt Mantelzorg

Ben je mantelzorger? En vind je het soms zwaar om er alleen voor te staan? Het Steunpunt Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers in de gemeente Bunschoten die iemand verzorgen die nog thuis woont. Het Steunpunt Mantelzorg van De Boei biedt onafhankelijke informatie, ondersteuning en advies. Naast individuele ondersteuning worden er ook informatiebijeenkomsten, contactmomenten met andere mantelzorgers en cursussen aangeboden.
We kunnen je helpen bij administratieve kwesties, we bieden een luisterend oor, geven tips om mantelzorg plezierig en draaglijk te houden en kunnen eventueel vrijwilligers inzetten om je taak een beetje te verlichten.

Je kunt je bij De Boei inschrijven als mantelzorger wanneer:

  • Je tenminste 3 maanden achtereen minimaal 8 uur per week voor iemand zorgt.
  • Degene waarvoor je zorgt woonachtig is in de gemeente Bunschoten.
  • Je hulp biedt aan iemand, niet omdat je een hulpverlenend beroep hebt, maar omdat je een sociale relatie met die persoon hebt, zoals een familielid, vriend of buren.
  • De hulp bestaat uit verzorging maar ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten, zoals het voeren van een huishouden.
  • De hulp gaat verder dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven.
  • Dankzij jouw hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deel blijven nemen aan de samenleving.

De gebruikelijke ondersteuning die je geeft aan iemand van je familie, zoals een bezoek of een boodschap, valt onder gebruikelijke zorg en niet onder mantelzorg.

Wil je je inschrijven?
Stuur dan gerust een mail of bel ons. Je mag natuurlijk ook altijd even langskomen.

Direct inschrijven via ons online inschrijfformulier kan natuurlijk ook.