Mantelzorgondersteuning

Steunpunt Mantelzorg

Er zijn veel mensen die hulp en zorg ontvangen van familieleden of kennissen: mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen voor hun partner, ouders, kind, familielid of kennis met een (chronische ziekte), handicap of verslaving. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen. De zorg bestaat vaak uit verzorging, ondersteuning, het regelen van voorzieningen en opvang.

Omdat het geven van mantelzorg vaak zo vanzelfsprekend voelt, staan de meeste mantelzorgers er niet bij stil. De mantelzorgtaken kunnen echter langzaam maar zeker steeds meer tijd gaan nemen. Niet zelden hebben mantelzorgers hierdoor minder vrije tijd te besteden aan hun hobby of vrijwilligerswerk. Ook kan de mantelzorg ongemerkt steeds meer tijd in beslag gaan nemen, waardoor de balans zoek raakt.

Het Steunpunt Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers en biedt onafhankelijke informatie, ondersteuning en advies. Naast individuele ondersteuning worden er ook informatiebijeenkomsten, contactenmomenten en trainingen aangeboden.

Ben je mantelzorger? En vind je het soms zwaar om er alleen voor te staan? Het steunpunt is er voor alle mantelzorgers in de gemeente Bunschoten die iemand verzorgen die nog thuis woont. Het Steunpunt Mantelzorg van De Boei biedt onafhankelijke informatie, ondersteuning en advies. Naast individuele ondersteuning worden er ook informatiebijeenkomsten, contactmomenten met andere mantelzorgers en cursussen aangeboden.
We kunnen je helpen bij administratieve kwesties, we bieden een luisterend oor, geven tips om mantelzorg plezierig en draaglijk te houden en kunnen eventueel vrijwilligers inzetten om je taak een beetje te verlichten.

Je kunt je bij De Boei inschrijven als mantelzorger wanneer:

  • Je tenminste 3 maanden achtereen minimaal 8 uur per week voor iemand zorgt
  • Degene waarvoor je zorgt woonachtig is in Bunschoten-Spakenburg of Eemdijk of Zevenhuizen
  • Je hulp biedt aan iemand, niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. zoals een familielid, vriend of buren.
  • De hulp bestaat uit verzorging maar ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten, zoals het voeren van een huishouden.
  • De hulp verder gaat dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven.
  • Dankzij jouw hulp de ander zich kan redden, thuis kan blijven wonen en deel kan blijven nemen aan de samenleving

De gebruikelijke ondersteuning die je geeft aan iemand van je familie geeft, zoals een bezoek of een boodschap, vallen onder gebruikelijke zorg en niet onder mantelzorg.

Wilt je je inschrijven?
Stuur dan gerust een mail via onderstaand adres, of bel ons. Je mag natuurlijk ook altijd even langskomen.
Alle gegevens vind je in de blokjes onderaan deze pagina

Locatie
Bikkersweg 30 3752 WV Bunschoten
Telefoon
033-2992922
E-mail
info@deboeibunschoten.nl
Website
www.deboeibunschoten.nl