Mantelzorgondersteuning

Palliatieve Ondersteuning in Woon en Zorgcentrum De Haven

Woon en Zorgcentrum De Haven heeft een zelfstandige Palliatief Terminale Zorgafdeling.
Palliatief-terminale zorg wordt gegeven aan cliënten die een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden.

De palliatief-terminale zorgafdeling is gehuisvest op kleinschalige woongroep Het Spui bij De Haven. Er zijn drie tot vier bedden beschikbaar waar met een betrokken team van zorgverleners, zoals verpleegkundigen, verzorgenden en de specialist ouderengeneeskunde, warme comfortzorg wordt gegeven. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de wensen en behoeften van de cliënt. Zodat de cliënt zich in zijn of haar laatste levensfase geborgen en gezien voelt en zijn of haar leven waardig kan afsluiten.

Betrokkenheid
Om het thuisgevoel zoveel mogelijk te benaderen is het van belang dat familie en het sociale netwerk van de cliënt betrokken zijn bij de palliatief-terminale zorg. Om dit te realiseren is er een familiekamer beschikbaar gesteld waar de familie indien nodig 24 uur per dag kan verblijven. We overleggen waar we familie bij kunnen helpen, zodat er voldoende tijd overblijft om door te brengen met hun geliefde. Dit is belangrijk om afscheid te nemen.

Vrijwilligers De Boei
Speciaal opgeleide vrijwilligers van De Boei bieden ondersteuning op het gebied van welzijn. Aandacht, nabijheid en “er zijn” vormen de sleutelwoorden van deze inzet. Vooral als een cliënt een klein netwerk heeft kan dat van grote waarde zijn. Gezelschap, lezen, gesprekjes voeren en als het kan een wandelingetje behoort tot de mogelijkheden. In overleg kan er ook praktische hulp geboden worden. Vrijwilligers mogen geen medische of verpleegkundige handelingen verrichten.
Tijdens een intakegesprek wordt er afgestemd wat de frequentie van de bezoekjes zal zijn. Meestal wordt er 1 vrijwilliger ingezet en soms twee, als er meer aanwezigheid gevraagd wordt.

Aanmeldingen hiervoor gaan via De Haven.
Meer info: klik hier