De Mensen van De Boei

Het team

Administratief medewerker
Persoonsalarmering, Frontoffice
Sociaal makelaar en Front Office
Buurtopbouw, Repair café, Maatjesproject, Frontoffice, Ouders Lokaal, Buurtcafé
Sociaal Werker
Aandacht functionaris Veilig Thuis, Voortgezet Onderwijs, Preventie middelengebruik, Buurtbemiddeling
Sociaal Werker
Coördinatie Opvoeden en Opgroeien, basisscholen, jongeren
Sociaal Werker
Jonge mantelzorgers, GGZ problematiek, individuele begeleiding
Sociaal Werker
Ouderenwerk, Preventie schuldhulpverlening, CLIP, MEEDOEN, Buurtbemiddeling
Sociaal Werker
Mantelzorg en Ouderenadviseur
Directeur/bestuurder
Palliatieve thuiszorg/respijtzorg, CLIP
Sociaal Werker
Opzet Samen in de buurt (samenwerking met de thuiszorg), opzet Welzijn op recept. Aandacht functionaris
Stafmedewerker
Financiën, ICT, Personeelszaken
Sociaal werker i.o.
Coördinator  Schuldhulpmaatje, preventie schuldhulpverlening, Platform Boeiend Bunschoten, social media, ondersteuning team jeugd.
Jongerenwerker
Straatwerk, training Feel Strong jongeren, Sport eat fun
Sociaal Werker
Opvoeden en Opgroeien, basisschool, het jonge kind
Sociaal Werker
Opvoeden en Opgroeien, jongeren
Vrijwilligerscoordinator
Coördinatie vrijwilligers, participatie inburgering, frontoffice