De Mensen van De Boei

Het team

Administratief medewerker
Persoonsalarmering, Frontoffice
Vrijwilligersondersteuning en Front Office
Vrijwilligersondersteuning, Taalcafe, Repaircafe, Maatjesproject, frontoffice en hulp bij Opvoeden en Opgroeien
Sociaal Werker
Vroeg Erop Af, Maatjesproject, verwijzing relatietherapie, Jonge mantelzorgers
Sociaal Werker
Trainingen, Opvoeden en Opgroeien, Vroegsignalering kinderdagverblijven
Sociaal Werker
Basisscholen, Schuldhulpmaatje, Jeugd,  Intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur
Sociaal Werker
Aandacht functionaris Veilig Thuis, Voortgezet Onderwijs, Preventie middelengebruik, Buurtbemiddeling
Sociaal Werker
Coördinatie Opvoeden en Opgroeien 8-18 jaar, Buurtcafé, Voortgezet onderwijs, Straatwerk
Sociaal Werker
Jonge mantelzorgers, GGZ problematiek, individuele begeleiding