De Mensen van De Boei

Het team

Administratief medewerker
Persoonsalarmering, Frontoffice
Vrijwilligersondersteuning en Front Office
Vrijwilligersondersteuning, Taal café, Repair café, Maatjesproject, frontoffice, Ouders Lokaal, Buurtcafé
Sociaal Werker
Vroeg Erop Af, Maatjesproject, verwijzing relatietherapie, Jonge mantelzorgers, jongerenwerk, Opvoeden en Opgroeien
Sociaal Werker
Trainingen, Opvoeden en Opgroeien, Vroegsignalering kinderdagverblijven
Sociaal Werker
Aandacht functionaris Veilig Thuis, Voortgezet Onderwijs, Preventie middelengebruik, Buurtbemiddeling
Sociaal Werker
Coördinatie Opvoeden en Opgroeien 8-18 jaar, Buurtcafé, Voortgezet onderwijs, Straatwerk
Sociaal Werker
Jonge mantelzorgers, GGZ problematiek, individuele begeleiding
Sociaal Werker
Ouderenwerk, Preventie schuldhulpverlening, CLIP, MEEDOEN, Buurtbemiddeling
Sociaal Werker
Mantelzorg en Ouderenadviseur