De Mensen van De Boei

Het team

Persoonsalarmering, Frontoffice
Vrijwilligersondersteuning, Taalcafe, Repaircafe, Maatjesproject, frontoffice en hulp bij opvoeden en opgroeien
Sociaal werk, vroeg erop af, maatjesproject, verwijzing relatietherapie, Jonge mantelzorgers
Sociaal werker Trainingen, Opvoeden en Opgroeien, Vroegsignalering kinderdagverblijven, Training rouwverwerking
Sociaal werker, Basisscholen, Schuldhulpmaatje, Jeugd,  Intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur
Sociaal werker Aandacht functionaris Veilig Thuis, Voortgezet Onderwijs, Preventie middelengebruik, Buurtbemiddeling
Sociaal werker Coördinatie Opvoeden en Opgroeien 8-18, Buurtcafé, Voortgezet onderwijs, Straatwerk
Sociaal werker Jonge mantelzorgers, GGZ problematiek