De Mensen van De Boei

Het team van De Boei bestaat uit 8 sociaal werkers, een stafmedewerker en een directeur. Daarnaast zijn er twee mensen die de frontoffice bedienen, de vrijwilligers en de persoonsalarmering.
Allen werken part-time.

De Boei wordt ondersteund door 185 vrijwilligers die op tal van vlakken actief zijn in het dorp.

Locatie
Bikkersweg 30, 3752 WV Bunschoten
Telefoon
033-299 29 22
E-mail
info@deboeibunschoten.nl
Website
www.deboeibunschoten.nl