Senioren

75+ bezoek

In samenwerking met de gemeente Bunschoten krijgen alle mensen die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden een brief van de gemeente. In deze brief wordt een bezoek van een seniorenvoorlichter van De Boei aangeboden. Het doel van het bezoek is het geven van voorlichting die (in de toekomst) van pas kan komen. Tegelijkertijd hoort de gemeente Bunschoten ook graag hoe het met de senioren in de gemeente gaat.

Locatie
Bikkersweg 30 3752 WV Bunschoten
Telefoon
033-299 29 22
E-mail
www.deboeibunschoten.nl
Website
www.deboeibunschoten.nl