Senioren

75+ bezoek

In samenwerking met de gemeente Bunschoten krijgen alle mensen die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden een brief van de gemeente.

In deze brief wordt een bezoek van een seniorenvoorlichter van De Boei aangeboden.
Het doel van het bezoek is om te weten te komen hoe het met de ouderen gaat die zelfstandig wonen. Wat zijn hun wensen en behoeften aan zorg- en dienstverlening om gelukkig en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Zijn er bijvoorbeeld vragen over gezondheid, wonen, mobiliteit, financiën, tijdsbesteding en contacten. De seniorenvoorlichters van De Boei geven voorlichting die (in de toekomst) van pas kan komen.

Wilt u daar meer over weten? Neem gerust contact op met onze ouderenadviseurs Joost en Marloes.