Senioren

Ouderenadviseur

Het ouder worden kan veranderingen met zich meebrengen die vragen oproepen.

Dit kunnen vragen van praktische aard zijn, bijvoorbeeld over geschikte woonruimte of de invulling van de dag. Maar met het ouder worden kunnen er ook vragen naar boven komen die je steeds bezig blijven houden. Bijvoorbeeld over de veranderingen van je sociale contacten, rouw, zorgen om (klein)kinderen, of zorgen om je eigen gezondheid.

We gaan hierover graag met je in gesprek. Samen kunnen we kijken op welke manier je ondersteuning kan krijgen. Voor deze en andere vragen kan contact opgenomen worden met Marloes van De Boei.