Welk vrijwilligerswerk heeft De Boei?

Vrijwilligers

Naast de medewerkers zijn er ruim 180 vrijwilligers betrokken bij De Boei. Zij zijn een drijvende kracht achter de dienstverlening van De Boei. Er zijn heel veel verschillende projecten en diensten waar vrijwilligers bij betrokken zijn.

Cliënten Informatiepunt (CLIP)
Voor alle vragen op het gebied van financiën, wonen, wonen, zorg, welzijn en vervoer kunnen alle inwoners van Bunschoten terecht bij de vrijwilligers van het CLIP.

Hulpdienst
Een aantal vrijwilligers ondersteunt mensen in hun thuissituatie.  Zo kunnen inwoners van Bunschoten een beroep doen op vrijwilligers van de hulpdienst als ze hulp nodig hebben als aanvulling op hulp van familie en kennissen. Denk hierbij aan boodschappen, ondersteuning met de computer of gezelschap.

Klussendienst
Voor kleine klussen kan een vrijwilliger van de klussendienst uitkomst bieden. Het gaat om klusjes die te klein zijn om door een klusbedrijf op te pakken. Ook voor de klussendienst geldt dat er eerst wordt gekeken of er iemand uit de eigen omgeving hulp kan bieden. Vragen kunnen gesteld worden via ATTENT!  of via de gegevens in de linkerkolom. Een speciaal onderdeel van de klussendienst is de alarmering, vrijwilligers geven uitleg en plaatsen een persoonsalarmering.

Maatjesproject
Vrijwilligers die voor een langere periode contact hebben met mensen die daar behoefte aan hebben. Een project speciaal voor jongeren is het Supportproject.

Bezoekproject
Mensen die 75 worden krijgen een bericht van de gemeente. De vrijwilligers van het bezoekproject nemen contact op met de mensen. Naast dit bezoekproject kunnen ouderen die vragen hebben of willen overleggen contact opnemen met de ouderenadviseur.

Palliatieve zorg thuis/Respijtzorg
Vrijwilligers van de vrijwillige palliatieve terminale zorg ondersteunen familie die thuis voor een familielid zorgen die in de palliatieve fase verkeert. Het gaat om mentale ondersteuning, geen medische zorg of handelingen maar een luisterend oor, aandacht door lezen of muziek luisteren. Respijtzorg vrijwilligers nemen een paar uurtjes de zorg waar voor een mantelzorger.

De Huiskamer
is een ontmoetingsplek voor ouderen. Iedere week zijn hier verschillende vrijwilligers actief. Koffie inschenken, gastheer/gastvrouw zijn.

Alzheimer Café
Iedere maand ontmoeten mensen met dementie en hun familieleden elkaar bij het Alzheimer Café in De Mandemaaker.

Huiswerkmaatje
De Boei biedt kinderen op de basisschool de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van een vrijwilliger thuis of op school met hulp bij rekenen en de Nederlandse taal.

Taalmaatje
U oefent met de nieuwe inwoners in Bunschoten thuis of op locatie de Nederlandse taal.

Project Welkom
Voor de nieuw geplaatste statushouders (vluchtelingen) biedt De Boei een vrijwilliger aan die het gezin helpt bij het integreren in de Bunschoter samenleving.

Amelita Kamerman is de contactpersoon voor vrijwilligers. Wilt meer weten? Neem dan gerust contact op.