Mantelzorgondersteuning

Respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Respijtzorg is  een vorm van mantelzorgondersteuning. We noemen het ook wel vervangende mantelzorg. Door af en toe vrij te zijn van mantelzorgtaken, kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden.

Wij kunnen meedenken in mogelijkheden rondom respijtzorg, bijvoorbeeld door uit te zoeken of er een logeerplek is of door het inzetten van een vrijwilliger. We kunnen ook samen kijken naar een vorm van dagbesteding.

Voor meer informatie bel of mail ons gerust.