Mantelzorgondersteuning

Trainingen / Gespreksgroepen

Het Steunpunt Mantelzorg biedt verschillende trainingen en gespreksgroepen aan voor mantelzorgers:

  • Ondersteuning voor mantelzorgers: er wordt ingegaan op signalen van overbelasting en wat de mogelijkheden zijn als je merkt dat de zorg te zwaar wordt. Deze training vindt plaats op 18 en 25 november van 14.00 – 16.00 uur.
  • Mantelzorg en dementie: er wordt advies en informatie gegeven over de verschillende vormen van dementie en hoe hier mee om te gaan. Deze training vindt plaats op 29 november en 6 december van 14.00 – 16.00 uur.
  • Gespreksgroep / lotgenotengroep voor mantelzorgers: mantelzorgers hebben steun aan elkaar en kunnen ervaringen met elkaar delen.

Naast de trainingen en gespreksgroepen worden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Wil je meer weten over de inhoud van de trainingen en/of  gespreksgroepen en de tijdstippen?
Neem gerust contact op met Marloes Bergsma van De Boei.