Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgcompliment

Ieder jaar rond 10 november is de ‘Dag van de Mantelzorg’.

Rond deze periode stuurt de gemeente Bunschoten alle zorgontvangers van de mantelzorgers die bij De Boei staan ingeschreven een bericht over de waardering die ze dat jaar geven. Hiermee spreekt de gemeente Bunschoten zijn waardering uit voor alle zorg en ondersteuning die de mantelzorgers verlenen. Dit zogenaamde Mantelzorgcompliment wordt door de gemeente verstrekt aan de mantelzorgontvanger. De zorgontvangers mogen de waardering zelf aan hun mantelzorgers geven.

De zorgontvangers van de mantelzorgers die ingeschreven staan bij De Boei, ontvangen automatisch bericht van de gemeente.

Ben je mantelzorger en wil je je aanmelden? Neem contact op met Marloes Bergsma.