Ouders

Je speelt als ouder/opvoeder een belangrijke rol als het gaat over de keuzes die in een gezin gemaakt worden op het gebied van voeding, bewegen, alcohol, roken en drugsgebruik. Een rol en verantwoordelijkheid die niet altijd makkelijk is en die je soms voor moeilijke keuzes kan stellen. Want elke ouder weet dat het niet goed is als hun kind als 13 jarige begint met roken of aan alcohol begint. Maar wat moet je? Moet je ze thuis houden? Straks worden ze uit hun vriendengroep; de appgroep gezet? En dat wil je ook niet als ouder, je wil dat ze ergens bij horen, vrienden hebben.

Dat dilemma is groot. Het levert vaak een strijd op tussen gevoel en verstand.
Het levert soms ook een strijd op binnen relaties. Tussen jou en je partner bijvoorbeeld, of tussen jou en andere ouders.
Wij willen ouders oproepen daarover in gesprek te gaan en bieden daar een aantal mogelijkheden voor:

-Opvoedhulp
-Het Oudercomité
-Netwerkt

 

Opvoedhulp:

Onze sociaal werkers kunnen met jou samen oplossingen bedenken. Het liefst samen met je kind en/of partner. We bieden een luisteren oor en dat geeft ruimte en vaak nieuwe inzichten. Mochten er ernstiger klachten zijn, kunnen we je helpen de juiste weg naar hulp te vinden.
Je bent altijd van harte welkom, dat kan ook online…. onze hulp is altijd gratis!

Het oudercomité #Glashelder

Vertegenwoordigt een groep betrokken ouders

Het oudercomité, #Glashelder is een groep ouders uit Bunschoten-Spakenburg die met ons (sociaal werkers) mee wil denken hoe we met elkaar in Bunschoten ouders beter kunnen betrekken en inzetten om gestelde doelen te bereiken.

De ouders van de oudercomité willen volwassenen prikkelen en laten nadenken over de invloed die zij kunnen hebben op kinderen en jongeren. Dat kunnen eigen (klein)kinderen zijn, maar ook buurkinderen, leerlingen, catechisanten, spelers, bezoekers, enz. Het hebben van een goede emotionele relatie of verbinding met een kind of een jongere vormt de basis voor een gezonde fysieke en emotionele ontwikkeling.

Hoe praat jij tegen kinderen of jongeren? En vooral hoe praat jij MET ze? Over onderwerpen als: voor jezelf opkomen, je grenzen aangeven, vriendschappen, onzekerheden, school, werk, sport, roken, seksualiteit, drinken of drugsgebruik?

Glashelder hoopt dat volwassenen zich bewust(er) worden van hun invloed op een kind/jongere. We willen mensen hiertoe aanzetten en inspireren via een maandelijkse blog in de Bunschoter, via Facebook en via onze website.

Wil je meedenken met de oudergroep Glashelder? Wil je anderen inspireren om na te denken over hun relatie met kinderen en jongeren? Welkom! Neem hiervoor contact op met De Boei.

Wat doet een oudercomité?

  • Het oudercomité staat achter de gestelde doelen van het lokaal preventieakkoord van de gemeente Bunschoten en wil zich daarvoor inzetten.
  • Het oudercomité geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de samenwerkende organisaties over gemaakte plannen, de communicatie daarover en de uitvoering van die plannen.
  • Het oudercomité zet eigen ervaringen als ouder in en geeft signalen door die van belang zijn voor het slagen van onze missie: een gezonder Bunschoten.

Wie zoeken we voor een oudercomité? 

  • Ouders uit Bunschoten die kinderen hebben in de leeftijd van 10-18 jaar.
  • Ouders die zich met ons in willen zetten voor een gezond Bunschoten en de doelen van het lokaal preventieakkoord.
  • Enthousiaste ouders die willen samenwerken met professionals en meedenken en doen vanuit hun rol als betrokken ouder. Ouders die tijd en ruimte maken om een aantal keer per jaar bijeen te komen.
  • Ouders die zich liefst voor een langere periode ( 1a 2 jaar) aan het oudercomité willen verbinden.

Meedenken? Neem dan contact op met Rody Koelewijn, rody@deboeibunschoten.nl of 033-2992922

Jeugd netwerk(t)

Vanuit De Boei werken we graag samen met anderen die zich bezig houden met jongeren. We zijn van mening dat een goede samenwerking nodig is voor onze jeugd in Bunschoten. Daarom willen wij met elkaar samenwerken. We hebben ongeveer een keer per maand een bijeenkomst met verschillende betrokken organisaties. Tijdens deze bijeenkomsten eten we een hapje, delen we wat er leeft onder de jongeren en gaan we samen de straat op om in contact te komen met de jongeren.
We hopen samen met alle betrokken organisaties, kerken, ouders en bovenal de jeugd in contact te komen, zodat ‘onze’ jeugd kan opgroeien in een prettige en veilige omgeving!

Voor meer informatie er kan contact opgenomen worden met Rody Koelewijn of Jeanet Groothuis.