De Boei op het voortgezet onderwijs

Voortgezet Onderwijs

De taken van De Boei op het Voortgezet Onderwijs:

  • Signaleren: De Boei heeft een signalerende en adviserende rol. Daarnaast heeft De Boei de taak om de signalen bij de juiste organisaties te krijgen. Deze organisaties zijn bijv.: de GGD en het Wijkteam. De Boei heeft ook de taak om het aanbod voor jonge mantelzorgers onder de aandacht te brengen.
  • Informatie en advies: waar nodig kan De Boei zelf hulp bieden in de vorm van gesprekken, advies of een groepsles op het gebied van sociale ontwikkeling en participatie.
  • Aansluiten bij activiteiten: als sociaal werkers willen we een bekend gezicht zijn onder de jongeren en leerkrachten, zodat jongeren en leerkrachten vroegtijdig hun vragen kunnen en durven te stellen.

Huidig aanbod lessen:

  • Roken en alcohol
  • LHBTI (aanbod AndersOm)

De Gezonde School
Het Oostwende heeft het vignet gezonde school behaald op het thema: roken en alcohol. Het doel van de gezonde school aanpak is het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.
De Boei ondersteunt het Oostwende hierbij, samen met Jellinek.