Mantelzorgondersteuning

Palliatieve Ondersteuning Thuis

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Het verzorgen van een ernstig zieke huisgenoot kan in deze moeilijke en emotionele periode erg zwaar zijn. Wanneer iemand ongeneeslijk ziek is en graag zolang mogelijk thuis wil blijven, kunnen vrijwilligers gevraagd worden om bij iemand thuis aanwezig te zijn.

Speciaal opgeleide vrijwilligers bieden ondersteuning aan de cliënt en mantelzorger. Aandacht, nabijheid en “er zijn” vormen de sleutelwoorden in dit vrijwilligerswerk. In overleg kan er ook praktische hulp geboden worden. Vrijwilligers mogen geen medische of verpleegkundige handelingen verrichten.
De Boei werkt hierin samen met de VPTZ, Netwerk Palliatieve zorg Eemland, Zorg en wooncentrum De Haven en Atelier Trait d’Union.

Hulp thuis of in de palliatieve unit van De Haven
Als u of een naaste van de dokter hoort dat het leven nog maar enkele maanden zal duren, kunnen onze vrijwilligers hulp en ondersteuning bieden. Zo kunt u deze levensfase zo goed mogelijk doorbrengen.
Mogelijk vraagt u zich af hoe ondersteuning door vrijwilligers in de laatste levensfase er nu precies uitziet. Graag leggen we hieronder een en ander uit. We maken hierbij onderscheid tussen inzet van vrijwilligers thuis en in de palliatief terminale unit van Woon en zorgcentrum De Haven.

Thuis
Als u ervoor kiest om thuis te sterven, kan er een moment komen dat er extra hulp nodig is. U redt het niet alleen met de thuiszorg en de inzet van familie, vrienden en buren. Het is dan goed om tijdig aan de bel te trekken. Vaak gaan mantelzorgers lang door en schakelen ze hulp in op het moment dat het eigenlijk te laat is. Meldt u zich daarom op tijd aan bij ons.

Onze coördinator neemt vervolgens contact met u op. Uw wensen en de mogelijke inzet van vrijwilligers worden dan besproken. Hierbij kan het gaan om de dagdelen waarop extra hulp nodig is, het soort ondersteuning dat u graag krijgt etc. Daarna gaat de coördinator op zoek naar vrijwilligers die zoveel mogelijk passen bij u en uw leefsituatie. Uiteraard wordt geprobeerd een of enkele vaste vrijwilligers te vinden, zodat u niet telkens aan nieuwe mensen hoeft te wennen. Bijna altijd kan de inzet snel na de intake beginnen.

Wat u kunt verwachten:
De ondersteuning bestaat vooral uit het geven van aandacht voor zingeving en spiritualiteit en ondersteuning bij het afronden van het leven en het afscheid.
Maar ook bij praktische zaken als nog even naar buiten gaan, lezen, muziek luisteren en vooral er met aandacht zijn voor de ander.
Op deze manier kan uw familie of mantelzorger heel even op adem komen.
Onze vrijwilligers verrichten geen medische handelingen. Het geven van eten en drinken gaat in overleg.

De Boei biedt deze ondersteuning ook bij de palliatief terminale unit van Woon en Zorgcentrum De Haven.
De dienstverlening is vrijwel hetzelfde. De aanmelding gaat in dat geval via De Haven.
Klik hier voor meer info

Er is voor vrijwillige zorg thuis en binnen zorginstellingen geen indicatie nodig. Er zijn nooit kosten aan verbonden.

Hospice
Als u binnenkort gaat overlijden en de situatie thuis niet langer te handhaven is, kunt u opname in een hospice overwegen. In de laatste levensfase is de zorg vaak intensief en komt er veel regelwerk op u af, terwijl juist dan het contact met uw naasten zo belangrijk is. Het hospice biedt een warme en huiselijke omgeving, met deskundige zorg en begeleiding door vrijwilligers en professionals. Zo krijgen u en uw naasten de gelegenheid in een rustige en veilige omgeving op een persoonlijke manier afscheid te nemen.
Wilt u meer weten over het aanbod in de omgeving? Klik hier

Atelier Trait d'union