Mantelzorgondersteuning

Palliatieve Ondersteuning Thuis

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis door te brengen. Het verzorgen van een ernstig zieke huisgenoot kan in deze moeilijke en emotionele periode erg zwaar zijn. Wanneer iemand ongeneeslijk ziek is en graag zolang mogelijk thuis wil blijven, kunnen vrijwilligers gevraagd worden om bij iemand thuis aanwezig te zijn.

Speciaal opgeleide vrijwilligers bieden ondersteuning aan de cliënt en mantelzorger. Aandacht, nabijheid en “er zijn” vormen de sleutelwoorden in dit vrijwilligerswerk. In overleg kan er ook praktische hulp geboden worden. Vrijwilligers mogen geen medische of verpleegkundige handelingen verrichten.

Meer weten over de inzet van vrijwilligers in de palliatieve fase? Neem dan contact op met Chris of Amelita.