Kids 8-12 jaar

Leren omgaan met Faalangst

“Bij elke toets begint de spanning toe te nemen. Mijn kind kan het best en komt in de klas prima mee, maar het idee dat er een beoordeling aankomt, maakt dat mijn kind helemaal dichtslaat. Hoe kan ik hem helpen?”

Bij kinderen met faalangst is de spanning zo groot dat ze zich niet meer goed kunnen concentreren op de momenten dat ze een belangrijke taak moeten doen. Ze kunnen alleen maar denken dat het hen niet lukt. Faalangst is een veel voorkomend probleem, met name onder basisschoolleerlingen. Kinderen laten hun faalangst op verschillende manieren zien: het ene kind doet dit door zich terug te trekken en zichzelf zo min mogelijk te laten zien en het andere kind door juist heel druk of stoer te doen.

Wat houdt de training in?
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur. Tijdens de training krijgen kinderen tips en oefeningen om te leren hoe ze hiermee om kunnen gaan. Dit wordt gedaan aan de hand van een werkboek. De tips en oefeningen helpen je kind meer rust te ervaren tijdens spannende momenten. Thema’s die onder andere besproken zullen worden zijn:

  • de sterke kanten van het kind
  • herkennen van faalangst
  • helpende gedachten
  • hulp vragen bij andere

De kinderen leren in deze training om positief naar zichzelf te kijken en te weten waar ze goed in zijn. Dat is voor kinderen met faalangst erg belangrijk, omdat ze zich vooral focussen op wat ze niet kunnen. Tijdens de training leren de kinderen wat faalangst is en ook hoe je lichaam daarop reageert. Ze krijgen oefeningen om met hun lichamelijke reacties om te gaan. Maar ze kijken ook naar hoe je ontspanning kunt inzetten als de faalangst toeneemt. Daarnaast leren de kinderen dat hun gedachten bepalen wat ze voelen. Ze krijgen tips en informatie hoe zij zelf hun gedachten en gevoelens kunnen sturen hoe ze dit bijv. thuis, in de klas, op het sportveld of het schoolplein kunnen inzetten. We werken met het boekje ‘Ik en faalangst’ geschreven door Nathalie Kordelaar en Mirjam Zwaan. Elk kind krijgt zijn eigen werkboek en neemt die mee naar de training. Het is een echt werkboek waarin gekleurd, geschreven en gelezen wordt. Als ouder kun je dit makkelijk meelezen zodat je ook in het proces wordt meegenomen.

Voor de ouders:
Vooraf en na de training hebben sociaal werkers contact met jullie als ouders. Als er bijzonderheden zijn, nemen we contact op. Via de map die de kinderen meekrijgen, kun je bekijken wat er besproken wordt. Gedurende de voorbereidingen, training en afsluiting vindt er afstemming plaats met IB-er/leerkracht (met uw vooraf gegeven toestemming).

Voor wie is deze training?
Voor kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8), leeftijd 8-12 jaar

Waar wordt de training gegeven en door wie?
De groep wordt op school gegeven door de vaste contactpersoon van De Boei op jouw school. Als er op je school te weinig aanmeldingen zijn, wordt de groep bij De Boei, of bij een andere school uit het dorp gehouden.

Wanneer is de volgende training en hoe geef ik mijn kind op?
Je kun er naar vragen bij de IB-er (intern begeleider) van school. Je kunt ook contact met ons opnemen door een mail te sturen of even te bellen.