Kids 8-12 jaar

Persoonlijke begeleiding

Loopt je kind soms vast of vindt je kind het lastig om zijn of haar gevoelens te uiten, dan kan het fijn zijn als iemand je kind daarbij helpt. Iemand buiten de familie en kennissenkring. Een sociaal werker van De Boei kan dan een paar coaching gesprekken voeren.

Coaching

Deze coaching zal zo ingericht zijn dat het kind zich gehoord voelt en uiteindelijk zelf weer verder kan gaan. In de gesprekken gaan we naast je kind staan en proberen we te luisteren waar je kind moeite mee heeft. We stellen samen een doel op waar we aan het einde van de gesprekken willen zijn. Door middel van spellen/oefeningen met uitleg proberen we je kind te laten groeien. We proberen je kind te leren hoe om te gaan met moeilijke gevoelens en emoties. Aan het einde van de gesprekkenreeks weten ze naar wie ze in hun kleine netwerk heen kunnen gaan om er even over te praten. Zo zijn wij aan het einde niet meer nodig en kan jouw kind het zelf weer aan!

Huiswerkbegeleiding

Ondersteuning van basisschoolleerlingen door vrijwilligers voor basisschoolleerlingen die het heel moeilijk vinden om huiswerk te maken. Voor meer informatie klik hier.