Kids 8-12 jaar

Huiswerkbegeleiding

Vrijwilligers ondersteunen basisschoolleerlingen die het moeilijk vinden om huiswerk te maken.

Huiswerkbegeleiding kan goed helpen. Bijvoorbeeld als kinderen geen idee hebben waar ze moeten beginnen en hoe ze moeten leren. Soms vormt het leren van een toets echt een struikelblok. We helpen vaak kinderen van statushouders die op school een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Voor extra ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs is De Boei nog op zoek naar vrijwilligers die kinderen willen helpen bij hun huiswerk bij hen thuis of op school.

Heb je passie voor kinderen en onderwijs? En wil je bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen? Meld je dan aan als vrijwilliger door een mailtje te sturen naar Amelita Kamerman.