Kids 8-12 jaar

De Boei op de basisschool

De taken van De Boei op het basisonderwijs zijn:

  • Signaleren: De sociaalwerker van De Boei heeft een signalerende en adviserende rol op de basisschool.  De sociaal werker heeft de taak om de signalen van leerkrachten en IB’ers te bespreken en waar nodig te helpen met het doorverwijzen naar de andere organisaties. Organisaties waar we mee samenwerken zijn bijvoorbeeld: de GGD, het Wijkteam, Halt, Sovee, etc.
  • Informatie en advies: De sociaal werker van De Boei kan, waar nodig, ook zelf hulp bieden op de school in de vorm van gesprekken, advies of een groepsles. Hieronder een overzicht van de groepslessen die we door het jaar heen kunnen geven aan de scholen.
  • Aansluiten bij activiteiten: Als sociaal werkers willen we ook een bekend gezicht zijn onder de kinderen/jongeren en leerkrachten. Zodat jongeren en leerkrachten op tijd hun vragen kunnen stellen. Zo proberen we de drempel om een vraag te stellen, te verlagen.

Groepslessen

Kinderen/jongeren en social media:                                               Overige lessen:
    – Whatshappy                                                                                         – Introductie De Boei
    – Gamen                                                                                                   – Positiviteits les
    – Social Media                                                                                         – Rouwverwerking