Meld je hierboven aan !

Contactpersoon

Fernando

Fernando

Gerda

Gerda vierkant
Jongeren

Feel Strong - Weerbaarheidstraining 13-16 jaar

Feel Strong is een combinatie van sport en mentale begeleiding in een groep. Hij wordt gegeven bij de rugbyclub voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar, waarin zij zichzelf beter leren kennen door middel van sport, spel en andere oefeningen. Ze leren hun eigen grenzen ontdekken en deze op een goede en effectieve manier aan te geven. Op deze wijze kunnen de jongeren beter voor zichzelf opkomen, ontdekken welke kwaliteiten zij hebben en daardoor zekerder en sterker in hun schoenen staan. 

Waarom Feel Strong?
Van verschillende kanten wordt er aan jongeren getrokken. Moet je luisteren naar wat je ouders belangrijk vinden? Of juist wat je vrienden vinden? Keuzes met betrekking tot school, toekomst, relaties, identiteit, seksualiteit enz. Keuzes die niet in één keer duidelijk zijn. Je kunt hierdoor in conflict komen met jezelf. Dit zorgt voor een hoop stress en onzekerheid. Je kunt je naar binnen keren en je terugtrekken. Je wordt ongemotiveerd en je voelt je lusteloos. Of je vertoont juist agressief gedrag, gaat pesten e.d. 

Wij willen je helpen om de ruimte te krijgen jezelf te leren ontdekken.  Ook om te luisteren naar je gevoelens en daar op een goede manier mee om leren gaan. Wanneer je jezelf kent en weet waar je kracht en kwaliteiten zitten, word je zelfverzekerder. En wanneer je je grenzen kent en deze weet aan te geven, kan je ook de grenzen van anderen beter aanvoelen. Je bent beter in balans en in staat om goede keuzes te maken. Dit straal je uit naar anderen en je voelt je sterk!  

Feel Strong voor wie? 
Deze training is erg geschikt voor iedereen die zelf de controle een beetje kwijt is en door allerlei dingen wordt meegesleurd. Voor jongeren die (te) veel energie of driftbuien hebben, agressief zijn, pesten en steeds de confrontatie opzoeken. Voor jongeren die gepest worden, zichzelf terugtrekken op hun kamer, weinig vrienden hebben en zich eenzaam en onzeker voelen. Maar ook jongeren die vanaf het basisonderwijs overstappen naar voortgezet onderwijs. Kortom voor iedere jongere die zelfverzekerder wil worden en zich sterk wil voelen. 

Hoe ziet Feel Strong eruit?
Er zijn 6 lessen waarin per keer een ander thema centraal staat zoals vertrouwen, kracht, groepsdruk, sociale vaardigheden enz. De training is een combinatie van verschillende sport/spel vormen die allemaal betrekking hebben op weerbaarheid.  Daarnaast gaan we samen eten.  

Voor aanvang van de training worden met jou doelen gesteld waar je tijdens de training aan kan werken.  

Praktische info
De training is voor jongeren van 13 t/m 16 jaar en wordt gegeven door Fernando Rijswijk en Gerda van de Geest.  

Feel Strong bestaat uit 6 lessen die worden gegeven van 16:00-19:00 bij de rugbyclub. De kosten bedragen € 50,- per persoon voor de gehele training.