Kids 4-8 jaar

Training Sociale emotionele Vaardigheden Jong (TSV Jong)

Deze training is voor kinderen van de onderbouw in de leeftijd 5 tot 8 jaar. Het doel van de training is dat kinderen leren hoe ze met zichzelf en met anderen kunnen omgaan in verschillende situaties, zodat iedereen er een positief gevoel bij heeft.

Als je kind naar school gaat, krijgt het te maken met heel veel verschillende situaties. Kinderen leren enorm veel in deze periode. Sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol. Soms hebben kinderen hier nog veel moeite mee en lopen ze vast in het omgaan met klasgenoten en vriendjes en kunnen ze problemen ervaren in de groep. Sommige kinderen worden dan verlegen of teruggetrokken. Er zijn ook kinderen die agressief reageren. Wanneer het niet lukt om de aansluiting te vinden bij leeftijdgenootjes, kan dit een kind bovendien heel verdrietig maken. Hij of zij kan zich dan gaan afsluiten.

Wanneer een kind moeite heeft met sociale vaardigheden kun je dit zien aan:

  • Moeilijk kunnen samenspelen
  • Gespannen zijn in de omgang met anderen
  • Slecht luisteren
  • Moeilijk tegen kritiek kunnen
  • Zich moeilijk in anderen kunnen verplaatsen
  • (Faal)angst, het gevoel er niet bij te horen, zich buiten gesloten voelen.

We maken gebruik van de methode ‘Zo gaan Roos en Tom met elkaar om’. Geschreven door Nathalie van Kordelaar & Marianne Schmidt.

Aantal bijeenkomsten/duur:
We hebben 9 bijeenkomsten, waarin we 9 thema’s doorlopen.  De thema’s zijn: kennismaken, vragen stellen en nee kunnen zeggen, samenspelen, gevoelens, inleven in een ander, omgaan met pestgedrag, sorry zeggen en omgaan met kritiek, complimenten geven en afsluiten.
De bijeenkomsten duren 45 tot 60 minuten.

Wat doen we tijdens de training?
Tijdens de bijeenkomst gaan we met kinderen in gesprek, doen we spelletjes, kijken ze naar hoe Roos en Tom het doen en oefenen de kinderen zelf met de sociale vaardigheden. Elke week krijgen de kinderen een brief mee voor hun ouders waarin staat wat we gedaan hebben. Ook staat er een opdracht in om thuis mee aan de slag te gaan. Dit is belangrijk omdat de training veel meer effect heeft als er op verschillende plekken geoefend wordt met de nieuwe vaardigheden. Het zijn vaak maar kleine oefeningen, die al voor een groot verschil kunnen zorgen. Ook is er een optie dat leerkrachten een opdracht krijgen voor in de klas. Zo kan het kind ook in de klas oefenen en daarmee ook de andere leerlingen.

Waar wordt de training gegeven en door wie?
De training wordt op school gegeven door de vaste contactpersoon van De Boei op jouw school. Als er op je school te weinig aanmeldingen zijn, wordt de training bij De Boei gegeven met leerlingen van andere scholen uit het dorp.

Wanneer is de volgende training en hoe geef ik mijn kind op?
Je kun er naar vragen bij de IB-er (intern begeleider) van school. Je kunt ook contact met ons opnemen door een mail te sturen of even te bellen.
De eerstvolgende training staat in onze agenda