Kids 4-8 jaar

Ontmoetingsgroep voor kinderen in een scheidingssituatie

Voor kinderen en ouders kan een scheiding een lastige tijd zijn met veel veranderingen. In deze ontmoetingsgroep leren kinderen andere kinderen in soortgelijke situaties kennen. Ze delen verhalen en bedenken samen oplossingen voor de veranderingen in hun leefsituatie. Deze oplossingen kunnen alleen of met anderen uitgevoerd worden.

Hoe ziet de ontmoetingsgroep eruit?
Tijdens het delen van de ervaringen gaan de kinderen vooral veel doen. We knutselen, tekenen, bouwen en bewegen. Al deze doe-opdrachten zijn gekoppeld aan thema’s die je kind tegen zal komen bij het wennen aan de nieuwe situatie. Zo leren de kinderen dat het goed is om je zorgen te delen en aan te geven wat je wilt of moeilijk vindt. Ook bespreken we welke gevoelens je kunt hebben en hoe je die kunt uiten. Wat je graag bij papa wilt hebben en wat bij mama in huis. We doen dit op een speelse manier.
De opdrachten zijn bouwstenen waarmee de kinderen een echt huis bouwen dat ze na afloop mee mogen nemen.

Het contact met ouders
Voor kinderen is het belangrijk dat ze kunnen blijven praten met allebei de ouders. We geven hier aandacht aan tijdens de ontmoetingsgroep. We hopen hierbij de hulp te krijgen van beide ouders of andere opvoeders. Ieder kind krijgt zijn eigen map met werkbladen. Zij nemen de map telkens mee naar de groep. Zo ontstaat er een echte werkmap waarin het kind kan laten zien waarmee het bezig is geweest. Op deze manier krijg je als ouder ook te zien waar de kinderen tijdens de bijeenkomsten aan gewerkt hebben. Het is dan ook goed om na elke bijeenkomst deze map met je kind door te nemen en te bespreken.

Vooraf en na deelname aan de groep hebben sociaal werkers contact met ouders. Tijdens de duur van de ontmoetingsgroep worden de ouders op de hoogte gebracht per email. Als er bijzonderheden zijn, dan wordt er eerder contact opgenomen.

Duur: 6 bijeenkomsten van 1 uur (per bijeenkomst)
School/Interne Begeleiding: gedurende de voorbereidingen, bijeenkomsten en afsluiting is er afstemming met IB-er/leerkracht.

Waar wordt de ontmoetingsgroep gegeven en door wie?
De groep wordt op school gegeven door de vaste contactpersoon van De Boei op de school.
Als er te weinig aanmeldingen zijn, wordt de groep bij De Boei gehouden met leerlingen van andere scholen uit het dorp.

Wanneer is de volgende ontmoetingsgroep en hoe geef ik mijn kind op?
Je kun er naar vragen bij de IB-er (intern begeleider) van school. Je kunt ook contact met ons opnemen door een mail te sturen of even te bellen.