Kids 4-8 jaar

De Boei op de basisschool

Vertrouwd gezicht op school
Aan elke basisschool is een vaste sociaal werker van De Boei gekoppeld. We doen dat, omdat we graag een vertrouwd gezicht willen zijn voor kinderen en ouders. Gedurende de jaren op school leren we de kinderen kennen en zij ons. Dat maakt het contact, ook in de toekomst veel makkelijker.
Op verzoek van de school, geeft de sociaal werker diverse trainingen en een ontmoetingsgroep ‘Samen’, voor kinderen die in een scheidingssituatie leven.
Kijk links bij het kopje trainingen welke dat allemaal zijn.
Ze zijn er ook voor jou als ouder, om je te ondersteunen bij opvoedvragen bijvoorbeeld. De sociaal werker staat in contact met de IBer (intern begeleider) van de school.

Begeleiding
We bieden ook persoonlijke begeleiding van kinderen in de vorm van coaching en we hebben ‘huiswerkmaatjes’: vrijwilligers die je kind kunnen helpen met het schoolwerk.
Vraag hier gerust naar bij De Boei door een mail te sturen naar de sociaal werker op jouw school, of vraag ernaar bij je school.

Het sport en cultuurfonds
De Boei is er ook als je een aanvraag wilt doen voor het Sport en Cultuurfonds.
Dit is een fonds waar je kunt vragen om een bijdrage aan een sport abonnement of muzieklessen als je daar zelf geen geld voor hebt.
Ook dit doen we vaak samen met een school.
Voor meer informatie neem gerust contact op met Joost Bakker van De Boei.