Persoonlijke begeleiding

Relatietherapie

Strubbelingen en obstakels komen in elke relatie voor!

Meestal kom je er samen wel uit, maar soms kun je elkaar even niet meer vinden en dreigen de strubbelingen problemen te worden. Ervaar je zelf problemen in je relatie en komen jullie er samen niet meer uit?

Professionele hulp

De gemeente biedt dit jaar de mogelijkheid om kosteloos professionele relatietherapie te volgen voor stellen die binnen hun gezin moeilijkheden ervaren en die geen mogelijkheid hebben om relatietherapie te betalen.

Door deze strubbelingen en obstakels tijdig aan te pakken, kan voorkomen worden dat er grotere problemen ontstaan.

Laagdrempelige relatiehulp wordt in eerste instantie gegeven door De Boei. Tijdens een aantal gesprekken wordt er gezamenlijk gezocht naar handvatten en nieuwe inzichten. Soms is dit niet voldoende en kan therapie verder helpen.  Er wordt dan doorverwezen naar een relatie- of gezinstherapeut. Dit jaar kan de relatietherapie gefinancierd worden vanuit de gemeente Bunschoten.

Er is een aantal therapeuten beschikbaar. Zij zijn lid van de NVRG (Ned. Vereniging voor Relatie en Gezinstherapeuten). De gesprekken kunnen op locatie bij De Boei gevoerd worden of in de praktijk van de therapeut.

Voor meer informatie kunt u bellen, of even een mail sturen naar info@deboeibunschoten.