Jonge Mantelzorgers

Ontmoetingsgroep jonge mantelzorgers 12 – 16 jaar

De jongerentraining Kopzorgen is er voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar die een extra steuntje kunnen gebruiken doordat ze thuis spanning meemaken doordat zij een lichamelijk of psychisch ziek of beperkt gezinslid hebben. Aan de trainingen doen tussen de 4-10 jongeren mee. Door samen ervaringen uit te wisselen voel je je gezien, gesteund en ervaar je dat je niet de enige bent.

Hoe gaan we te werk bij de jongerentraining?

De jongerentraining bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur en er zijn twee begeleiders. De training wordt gegeven door een sociaal werker van de Boei. We starten elke bijeenkomst door samen wat te drinken en bij te praten hoe het met iedereen is. Daarna gaan we aan de slag met een thema. Dit doen we bijvoorbeeld door filmpjes te bekijken, verhalen te lezen, spel, oefeningen, een quiz en leuke ontspannende activiteiten. We sluiten altijd af met een gezamenlijke ontspannende activiteit en een opdracht voor de volgende bijeenkomst. Voor ouders is er tussentijds 1 ouderbijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven wat we in de groep doen en hoe ouders daar thuis verder mee door kunnen gaan.

Welke thema’s komen er aan de orde?

  • De thuissituatie en de gevolgen voor jou
  • Je rol in het gezin
  • Omgaan met gevoelens
  • Schaamte en schuld
  • Omgaan met stress
  • Ruzie en je eigen grenzen
  • Vriendschap en relaties
  • Trots zijn op jezelf en je gezin
  • Afscheid nemen en de toekomst.

 

De training wordt ieder najaar aangeboden op dinsdagmiddag. De tijd is in overleg met de deelnemers. Voor opgave en/of vragen neem gerust contact op met Gerda van de Geest of Diane Hop.