Vacaturebank

Buurtbemiddelaars

Buurtbemiddelaars gezocht! Iets voor u?  

In 2020 is Buurtbemiddeling van start gegaan in Bunschoten. Buurtbemiddeling helpt buren om samen op zoek te gaan naar een oplossing als er problemen zijn. Het afgelopen jaar zijn dankzij Buurtbemiddeling al tientallen conflicten tussen buren succesvol opgelost. Om nog beter te voldoen aan de vraag naar Buurtbemiddeling, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

De Boei, buurtbemiddeling

Wat is Buurtbemiddeling? 

Buurtbemiddeling bemiddelt bij conflicten die spelen tussen buren en/of buurtgenoten. Getrainde vrijwilligers helpen buren of buurtgenoten om zelf hun problemen op te lossen. Zij luisteren naar het verhaal van beide partijen en helpen hen om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.  Bij Buurtbemiddeling zijn de gemeente Bunschoten, woningbouwcorporaties, De Boei en de politie betrokken. De coördinatie van buurtbemiddelaars ligt bij De Boei. 

Buurtbemiddelaars 

Buurtbemiddelaars moeten beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast moeten ze onbevooroordeeld naar anderen kunnen luisteren en in een conflict onpartijdig kunnen blijven. Buurtbemiddelaars krijgen een uitgebreide training in het voeren van bemiddelingsgesprekken.   

Het gaat om boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost gemiddeld enkele, zelf te plannen (avond)uren per maand. Daarnaast is er geregeld een bijeenkomst met collega-bemiddelaars om ervaringen uit te wisselen. Buurtbemiddelaars worden begeleid door de coördinatoren van het project.  

Taken buurtbemiddelaar 

  • Het voeren van afzonderlijke intakegesprekken bij de buren thuis
  • Het leiden van het gezamenlijk bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie
  • Deelname aan intervisie bijeenkomsten (circa 4 keer per jaar)

Wat wordt er verwacht van een buurtbemiddelaar? 

  • Flexibele inzet bij huisbezoeken en bemiddelingen
  • Een onpartijdige, open en respectvolle houding
  • Goed kunnen luisteren, samenvatten en doorvragen
  • Geheimhouding van ingebrachte zaken
  • Bereidheid om deel te nemen aan de basistraining Buurtbemiddeling en de jaarlijkse verdiepingstraining. 

Aanmelden

Wil je een steentje bijdragen aan leefbaarheid in de gemeente Bunschoten? Geef je dan op om buurtbemiddelaar te worden! Neem contact op met de coördinatoren van Buurtbemiddeling Bunschoten: Rody Koelewijn of Joost Bakker.