Over ons

Visie

De visie van De Boei

Er zijn veel ontwikkelingen gaande die van grote invloed zijn op het welzijn van de bewoners in Bunschoten:

  • Een snel oplopende vergrijzing
  • Oplopende zorgkosten door een steeds ouder wordende bevolking
  • Minder beschikbaar zorgpersoneel
  • GGZ-patiënten die thuis behandeld worden

 

De vergrijzing loopt tot 2040 snel op. Er komen ook steeds meer 80 en 90+-ers bij. De zorgkosten gaan daardoor naar verwachting nog verder oplopen en het aantal beschikbare zorgprofessionals gaat juist afnemen. Ouderen blijven daarnaast steeds langer thuis wonen, wat de druk op mantelzorgers verder vergroot.

Buurten staan onder druk door GGZ-patiënten die voornamelijk ambulant behandeld worden en statushouders die hier een plekje vinden om te wonen en te werken.

Dit alles vraagt om het werken aan een stevige sociale structuur.

Locatie
Bikkersweg 30, 3752 WV Bunschoten
Telefoon
033-299 29 22
E-mail
info@deboeibunschoten.nl
Website
www.deboeibunschoten.nl