Over ons

Missie

De missie van De Boei

De Boei heeft één groot doel, namelijk:

“Wij willen in 2025 een methode ontwikkeld hebben
waardoor we voor elkaar kunnen
blijven zorgen in Bunschoten.”

Daar horen drie hoofddoelen bij:

 1. Buurten hebben hulpmiddelen om hun bewoners te ondersteunen en te activeren
 2. De Boei is de verbindende factor tussen maatschappelijke organisaties en is het sociale aanspreekpunt voor bedrijven
 3. De Boei zet nieuwe technieken en methoden in op alle werkvelden, teneinde zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd te ondersteunen. Hierdoor moet iedereen mee kunnen blijven doen.

Voorliggende Voorziening
De Boei speelt als voorliggende voorziening op de zorg een grote rol in Bunschoten. We zetten onze hulpverlening zo in, dat duurdere zorg zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Hoe doen we dat?

 1. Door vindplaatsgericht te werken
  De scholen hebben vaste contactpersonen van De Boei, die ook op school alle trainingen verzorgen. Ze zijn dus een vertrouwd gezicht voor kinderen, ouders, IB-ers en leerkrachten. Daardoor kunnen vroegtijdig problemen gesignaleerd worden. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van De Boei op de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen, waar ze samen met De Lingt de vroegsignalering oppakken. Daarnaast kan De Boei ouders bij elkaar brengen zodat ze informatie krijgen en elkaar kunnen ondersteunen bij opvoedvraagstukken.
  Doelstelling:
 • Meer ouders en kinderen bereiken
 • Vraaggericht werken en niet aanbodgericht
 • Er voor zorgen dat problemen bij ouders en kinderen eerder gesignaleerd worden, hetgeen escalatie en duurdere hulpverlening kan voorkomen.
 1. We hebben een netwerkmethodiek ontwikkeld samen met de CHE (Christelijke Hogeschool Ede)
  Al vanaf het eerste gesprek wordt, waar mogelijk, het eigen netwerk ingeschakeld. Waar niet mogelijk, zoekt De Boei vrijwilligers of instanties die bij de meest praktische zaken kunnen helpen. Dit moet ervoor gaan zorgen dat mensen na de hulpverlening niet terug blijven vallen op professionele ondersteuning. Dat geldt ook voor cliënten die uit een opname GGZ of uit een kliniek voor drugs-/alcoholverslaving komen.

Er zijn twee zaken waar De Boei zwaarder op in wil zetten in 2021:

 1. Bouwen aan een ‘schuldhulptrechter’
  De Boei wil voorkomen dat mensen met schulden ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd worden. Er zijn veel verschillende plaatsen waar mensen met schulden aankloppen bij de gemeente. De Boei wil in 2021 een duidelijk meldpunt creëren voor mensen die met schulden te maken hebben.
 2. Coördinatie vrijwilligers
  Vrijwilligers worden steeds belangrijker om de grote zorgvraag voor de toekomst aan te kunnen. De Boei wil in 2021 een echte vrijwilligersorganisatie zijn, met opleidingstrajecten en een stevige coördinatie van de nu al 185 vrijwilligers. Dit is noodzakelijk om niet alleen Mantelzorgondersteuning te kunnen blijven bieden maar ook respijtzorg, dagbesteding voor ouderen en de ondersteuning van statushouders.

De sociaal werkers zullen steeds meer een begeleidende en toe leidende rol spelen bij burgerinitiatieven en groepen vrijwilligers die projecten draaien.

Locatie
Bikkersweg 30, 3752 WV Bunschoten
Telefoon
033-299 29 22
E-mail
info@deboeibunschoten.nl
Website
www.deboeibunschoten.nl