Buurtbemiddeling

Onenigheid met de buren kan het woonplezier behoorlijk verpesten. Buurtbemiddeling kan u daarbij helpen! 

 Hoe werkt Buurtbemiddeling? 

Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten op te lossen. De buurtbemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide buren. Deze bemiddelaars zijn neutraal en geven geen oordeel. Als buren gaan jullie samen op zoek naar een oplossing. De bemiddelingsgesprekken en afspraken die worden gemaakt zijn vertrouwelijk. Buurtbemiddeling is gratis en is op basis van vrijwilligheid. We verwachten dat iedereen meewerkt aan een voor beide partijen acceptabele oplossing. 

 Liever een goede buur… 

Als je buren zien dat je rekening met ze houdt, zullen ze ook eerder rekening met jou houden. We geven graag een aantal tips om de relatie met buurtgenoten goed te houden.  

 • Licht buren vooraf in over een feestje of een verbouwing, zodat ze zich erop in kunnen stellen. 
 • De buren gedag zeggen en een praatje maken draagt bij aan een prettige sfeer in uw buurt. 
 • Trek je schoen uit in huis als je een harde vloer hebt.  
 • Ga ’s avonds na 21.00 uur niet meer klussen, boren of slopen. Of bespreek dit met de buren.  
 • Houd rekening met je buren als je je auto parkeert, zij moeten er ook in en uit kunnen. Staat de auto van de buurman op ‘jouw’ parkeerplaats, zoek dan een andere plek. 
 • Een BBQ of vuurkorf branden mag, maar buren kunnen er last van hebben. Zet ze zo ver mogelijk van de buren vandaan en beperk het gebruik. 
 • Laat honden op tijd uit en ruim de behoeften op, ook in je tuin. Voorkom zo stankoverlast. 

 

 Ga zelf het gesprek aan 

Onenigheid met buren? Ga dan eerst zelf het gesprek aan! Tips daarbij zijn: 

 • Ga het gesprek aan op een moment dat je niet boos bent en tijd hebt om een praatje te maken. Als het niet uitkomt, maak dan een afspraak voor een ander moment.  
 • Vertel rustig en kort waar je last van hebt en wat voor gevolgen dat heeft voor jou. Dit kun je doen aan de hand van voorbeelden.  
 • Toon ook begrip voor de situatie van de buren. 
 • Zoek samen naar een oplossing en maak duidelijke en realistische afspraken.  

Komen jullie er samen niet uit? Schakel dan buurtbemiddeling in. 

Contact opnemen 

Kom je er niet samen met je buren uit of heb je advies nodig? Neem dan contact op door op de onderstaande knop te drukken. Dit is een initiatief van de gemeente Bunschoten, woningbouwcorporaties, De Boei en de politie. 

Prijs

€0

Aanmelden

Joost Bakker - buurtbemiddeling@deboeibunschoten.nl - 033-2992922

Hulp bij Relatieproblemen

Extra investeren in een gezonde relatie? Een goede relatie onderhouden gaat niet vanzelf. Binnen verschillende relaties en huwelijken ontstaan van tijd tot tijd situaties waardoor de relatie om een extra investering vraagt. Het is dan nodig om tijd vrij te maken om aan je relatie te werken. Zoals elke auto onderhoud nodig heeft, heeft ook een relatie onderhoud nodig.

Wat kan De Boei voor je betekenen?

De sociaal werkers van de Boei kunnen meekijken en meedenken met problemen die zijn ontstaan binnen de relatie. Op een verfrissende, heldere kijk wordt er meegedacht met de situaties waar jullie binnen je relatie tegen aan lopen. Samen willen we met jullie kijken waar er bepaalde patronen zijn ontstaan die de groei van de relatie in de weg kunnen staan. Wil je je als stel bij ons aanmelden, klik dan hier.

Scheiding

Vaak zijn er al lange periodes van relatieproblemen aan vooraf gegaan, voordat mensen kiezen om te scheiden. Maar ook na deze beslissing duurt het vaak nog een tijd voordat de scheiding achter de rug is. Tijdens deze tijd komt er veel op jou en jouw gezin af. Over allerlei zaken moet nog met elkaar overlegd worden. Neem bijvoorbeeld de afspraken over de omgang met eventuele kinderen of de financiële afhandeling van de scheiding.

Het is belangrijk om op een goede, respectvolle manier met elkaar te praten. Zeker wanneer je kinderen hebt, is het belangrijk dat je respectvol met en over je ex-partner blijft praten. Vaak is dat moeilijk. Zeker wanneer jullie ruzie hebben over de scheiding. Toch help je daarmee je kinderen in deze moeilijke periode. Voor kinderen is een scheiding altijd verdrietig. Ook al zullen ze soms blij zijn dat bijvoorbeeld ruzies op zijn gehouden.

Als je ervoor kiest te gaan scheiden, kun je een advocaat of een mediator inschakelen. Het is voor ouders verplicht om een ouderschapsplan te maken voordat een rechter de scheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap goedkeurt.

Wat kan De Boei voor je betekenen?

De sociaal werkers van De Boei kunnen je helpen om alles op een rijtje te zetten wat er moet gebeuren tijdens de scheiding. Daarnaast kunnen ze je ook helpen om op een gezonde manier om te gaan met de emoties die hierbij vaak los komen.

Ook bieden we hulp aan kinderen die problemen krijgen na een scheiding. Zo bieden we een speciale ontmoetingsgroep voor kinderen en hun ouders.

Wil je meer weten? Stuur een mailtje via de paarse knop 'reageer' hiernaast, dan nemen we contact met je op.

Prijs

€0

Aanmelden

De Boei - info@deboeibunschoten.nl

Naasten van verslaafden

I.v.m. coronavirus worden alle bijeenkomsten tot 6 april afgelast.

Een reeks avonden voor naasten van verslaafden i.s.m. De Boei, Waypoint, Jellinek en De Moedige Moeders.
Verslavingsproblemen in je directe omgeving kunnen aangrijpend zijn omdat het jou óók kan raken. Je voelt bijvoorbeeld bezorgdheid, verdriet of schaamte. Daarnaast kan ook onbegrip, boosheid en machteloosheid voor veel spanningen zorgen.
Jellinek biedt ondersteuning aan naasten van mensen met een verslavingsprobleem in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Tijdens de avonden worden de volgende thema’s behandeld:

-Verslaving nader bekeken
Waarom worden sommige mensen wel verslaafd en anderen niet? Waar moet je allemaal rekening mee houden als je iemand wil helpen van zijn of haar verslaving af te komen? Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op alle zaken die een rol spelen in het ontstaan, het in stand houden, en het overwinnen van een verslaving.

-Motivatie en terugval
Wat is motivatie? Hoe werkt gedragsverandering en wat kan jij als naaste in dit proces betekenen? Deze avond staat het proces centraal waar iemand doorheen gaat als ze willen stoppen met gebruiken. Je leert beter begrijpen waarom stoppen zo lastig kan zijn en wat jij als naaste kan doen om iemand te motiveren.

-Verslavingsbehandeling
Wat voor verschillende behandelmethoden zijn er? Wat is jouw rol tijdens behandeling? Er bestaan veel misverstanden en onduidelijkheden wat verslavingszorg inhoudt en wat voor verschillende methoden er zijn. Er wordt extra aandacht besteed aan de rol van naasten in behandeling.

-Wat kan ik doen?
De laatste bijeenkomst gaat in op wat jij doet als naaste om met deze lastige situatie om te gaan. Wat doe je allemaal al? Wat helpt wel en wat helpt niet? Hoe bewaak je je eigen kwaliteit van leven? Je krijgt praktische tips en leert het effect van jouw acties op de ander beter inschatten.

Je bent van harte welkom om deze avonden bij te wonen. De avonden zijn van 19.30 tot 21.00 uur en vinden plaats bij Waypoint Bunschoten, Dieselweg 29.

Voor meer informatie, stuur een mail via de paarse knop 'reageer', hiernaast

Aanmelden

De Boei - info@deboeibunschoten.nl

Jonge Mantelzorgers

Is er bij jou thuis iemand al lang ziek, gehandicapt, verslaafd of in de war? Misschien is je moeder depressief, of heb je een autistisch broertje, zit je vader in een rolstoel of heeft je zus het syndroom van Down. Dan ben jij een jonge mantelzorger! Je bent niet de enige! 1 op de 4 jongeren in Nederland is jonge mantelzorger. Zorgen voor een ander is natuurlijk hartstikke mooi en je leert er ook veel van. Je wordt handig en sneller zelfstandig. Maar soms kan het je ook teveel worden. Sommige jonge mantelzorgers doen meer klusjes dan andere kinderen of jongeren. Zij passen bijvoorbeeld vaker op, doen meer huishoudelijke klusjes of moeten vaker dan andere kinderen een boodschapje doen. Jonge mantelzorgers geven ook vaak emotionele steun zoals troosten of zorgen voor afleiding. Herken jij je hierin? Misschien merk je dan ook wel eens dat je teveel aan je hoofd hebt. Dit kun je merken doordat je:

• Vaak hoofdpijn hebt
• Jezelf onrustig voelt
• Vaak moe bent
• Jezelf niet altijd goed kunt concentreren
• Soms lessen op school mist
• Eet- of slaapproblemen hebt

Hoe kun je voorkomen dat je teveel last van je zorgen krijgt?

• Zoek informatie over de ziekte of handicap
• Vertel het aan iemand in je omgeving
• Blijf je hobby of sport beoefenen voor ontspanning

Wat kan De Boei voor jou betekenen?

- We brengen je in contact met andere jonge mantelzorgers
- Je kunt meedoen met leuke activiteiten
- Je kunt informatie en advies krijgen over alle vragen die je hebt rond de zorg voor een ander
- Je kunt je verhaal kwijt
- We kunnen meedenken over hoe de zorg wat minder zwaar voor jou kan worden
- Wij kunnen helpen zoeken naar de hulp waar jij behoefte aan hebt.

Neem contact op met Diane door hiernaast op de paarse knop 'reageer' te drukken en een mail te sturen.

Vanaf 31 maart 2020 start weer een aantal bijeenkomsten jonge mantelzorgers van 8-12 jaar. Kijk voor meer informatie bij het kopje agenda

Aanmelden

De Boei - info@deboeibunschoten.nl

CLIP

Cliënten Informatiepunt (CLIP)

Voor alle vragen op het gebied van financiën, wonen, wonen, zorg, welzijn en vervoer kunnen alle inwoners van Bunschoten terecht bij de vrijwilligers van het CLIP. Iedere werkdag zitten er drie vrijwilligers klaar om mee te denken met verschillende vraagstukken.

Voorbeelden van vragen die gesteld worden:

Kom ik aanmerking voor huur- of zorgtoeslag?
Waar kan ik terecht als ik meer zorg nodig heb?
De zorg voor mijn kind valt mij zwaar. Waar kan ik hulp krijgen?
Wie kan mij helpen met mijn belastingaangifte?
Er is iemand aan de deur geweest en nu heb ik een abonnement afgesloten en ik wil er vanaf. Wat nu?
De vrijwilligers van het CLIP hebben kennis van de sociale kaart van Bunschoten en weten bij wie u moet zijn met uw vragen.

Formulierenhulp
Als aanvulling op het aanbod van het CLIP is de Formulierenhulp. Deze vrijwilligers helpen met het invullen van formulieren. Denk hierbij aan formulieren om toeslagen of bijstand aan te vragen. Ook kunnen ze helpen met het opstellen van een bezwaarschrift.

Op Orde
Mensen die hulp nodig hebben met het ordenen van hun administratie kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van Op Orde. Om verschillende redenen kan de post zich soms zo ver opstapelen dat het overzicht zoek raakt. Hierdoor raken mensen het zicht kwijt op hun admnistratie en weten niet meer welke facturen nog betaald moeten worden. De vrijwilligers van Op Orde zoeken de post uit en bedenken samen met u een systeem om de post voortaan te ordenen.

Aanmelden

De Boei - info@deboeibunschoten.nl

Training Kopzorgen

Voor jongeren die thuis veel zorgen of stress hebben De jongerentraining Kopzorgen is er voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar die een extra steuntje kunnen gebruiken doordat ze thuis veel spanning en stress meemaken. Aan de trainingen doen tussen de 4-10 jongeren mee. Door samen ervaringen uit te wisselen voel je je gezien, gesteund en ervaar je dat je niet de enige bent. Hoe gaan we te werk bij de jongerentraining? De jongerentraining bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur en er zijn twee begeleiders. We starten elke bijeenkomst door samen wat te drinken en bij te praten hoe het met iedereen is. Daarna gaan we aan de slag met een thema. Dit doen we bijvoorbeeld door filmpjes te bekijken, verhalen te lezen, spel, oefeningen, een quiz en leuke ontspannende activiteiten. We sluiten altijd af met een gezamenlijke ontspannende activiteit en een opdracht voor de volgende bijeenkomst. Voor ouders is er tussentijds 1 ouderbijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven wat we in de groep doen en hoe ouders daar thuis verder mee door kunnen gaan. Welke thema’s komen er aan de orde? De thuissituatie en de gevolgen voor jou Je rol in het gezin Omgaan met gevoelens Schaamte en schuld Informatie over psychiatrie, verslaving en heftige ruzies Omgaan met stress Ruzie en je eigen grenzen Vriendschap en relaties Trots zijn op jezelf en je gezin Afscheid nemen en de toekomst

Prijs

€0

Aanmelden

De Boei - info@deboeibunschoten.nl

De Boei Persoonlijke Begeleiding

Kom je er zelf niet meer uit? De Boei is er voor je
Het kan je zomaar overkomen dat je door omstandigheden van buitenaf, gebeurtenissen en verkeerde keuzes in de problemen raakt en je er zelf niet meer uit komt. Bijvoorbeeld door het overlijden of ziek zijn van een dierbaar persoon of door heftige gebeurtenissen uit je verleden. Het kan zijn dat je problemen hebt in je relatie of andere sociale contacten. Misschien voel je je al een tijd somber en zoek je troost in bepaalde middelen of gewoonten.

Het is dan slim om hulp te zoeken bij een sociaal werker van De Boei en samen te zoeken naar oplossingen. Hulp bij De Boei is altijd gratis!

De Boei is er voor informatie en advies, het bieden van bemiddeling en hulpverlening.

Aanmelden

De Boei - info@deboeibunschoten.nl

Training Feel Strong

Voor veel jongeren kan het moeilijk zijn om voor zichzelf op te komen en hun grenzen aan te geven. Iets wat wel belangrijk is in de ontwikkeling. Onzekerheid speelt hier vaak een grote rol in. Dit kan leiden tot teruggetrokken gedrag of juist druk en agressief gedrag. Feel Strong biedt de mogelijkheid om jongeren te leren trots op zichzelf te zijn en op een goede manier op te komen voor zichzelf.

Wat is Feel Strong?
Feel Strong is een laagdrempelige weerbaarheidstraining waarbij jongeren in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar zichzelf beter leren kennen door middel van sport, spel en andere oefeningen. Ze leren hun eigen grenzen ontdekken en deze op een goede en effectieve manier aan te geven. Op deze wijze kunnen de jongeren beter voor zichzelf opkomen, ontdekken welke kwaliteiten zij hebben en daardoor zekerder en sterker in hun schoenen staan.

Waarom Feel Strong?
Er komen veel keuzes op je af. Keuzes over je school, toekomst, relaties, identiteit, seksualiteit, enzovoort. Dit zijn vaak vragen waar niet direct een antwoord op te vinden is. Dit kan kan een oorzaak zijn voor stress en onzekerheid. Hij/zij keert zich óf naar binnen door zich terug te trekken, ongemotiveerd te zijn en lusteloos te voelen óf juist naar buiten door bijvoorbeeld agressief gedrag te vertonen en/of te gaan pesten e.d.
Wanneer je jezelf kent en weet waar je kracht zit, wordt je zelfverzekerder. En wanneer je je grenzen kent en deze weet aan te geven, kan je ook de grenzen van anderen aanvoelen. Je bent beter in staat om een keuze te maken.

Feel Strong voor wie?
Voor iedere jongere tussen de tien en vijftien jaar die zelfverzekerder wil worden en zich sterk wil voelen.

Hoe ziet Feel Strong eruit?
De training is een combinatie van verschillende (vecht)sporten, zelfverdediging, spel en oefeningen rondom lichaamshouding, ademhaling, balans e.d. Er zijn 7 lessen waarin per keer een ander thema centraal staat zoals vertrouwen, kracht, groepsdruk, sociale vaardigheden enzovoort.
Voor aanvang van de training wordt met de jongere individueel doelen gesteld waar hij of zij tijdens de training aan kan werken. Het streven is om deze doelen te gaan halen.

Praktische info
De training is voor jongeren van 10 t/m 15 jaar en wordt gegeven door Marcel Waltman van Waltman Gym en begeleid door Jetske Arntzen, Sociaal werker De Boei.
Feel Strong bestaat uit 7 lessen die vanaf woensdag eind oktober wekelijks worden gegeven van 17.30 - 18.30 uur bij Waltman Gym. Voor opgave en/of meer info zie de website button ‘reageren’. Voor vragen neem gerust contact op met Jetske Arntzen, telefonisch te bereiken op 033 – 299 29 22 of 06 – 309 79 005 of per mail jetske@deboeibunschoten.nl

Aanmelden

De Boei - info@deboeibunschoten.nl

De Boei rouwverwerking voor kinderen

Voor kinderen van 9 – 12 jaar die een dierbaar iemand verloren hebben

Er is een groep rouwverwerking voor kinderen in de leeftijd van 9 – 12 jaar die onlangs of langer geleden iemand uit het gezin of familie verloren hebben.

Vind je het moeilijk om je gevoelens te delen? Hoe het van binnen met je gaat, is aan de buitenkant vaak niet af te lezen. Allerlei gevoelens wisselen elkaar af, verdriet, boosheid, angst, jaloezie en schuldgevoelens.
Als je om iemand rouwt, kunnen verdriet en de dagelijkse dingen zoals school elkaar steeds afwisselen. De meeste kinderen willen geen opvallende aandacht, maar wel erkenning en begrip.

bij De Boei kun je je gevoelens delen met andere kinderen, die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. Je zult merken dat je niet de enige bent met zo’n groot verlies. Er zijn nog meer kinderen die iemand kwijt zijn geraakt door de dood.

Wat gaan we doen?
In de groep komen jullie elkaar tegen, kunnen jullie naar elkaars verhaal luisteren, naar muziek luisteren en tekenen. Ook maken we gebruik van creatieve materialen en spel.

Er wordt gewerkt aan:
1. Het besef dat iemand echt overleden is.
2. Leren omgaan met gevoelens.
3. Verder leren gaan zonder de ander, maar wel met herinneringen.
4. Het plekje dat de dierbare houdt in je leven.

Praktische informatie:
Trainer: Prisca Weigand
De training wordt in het voor- en najaar gegeven. Voor de actuele data kijk in de agenda. Daar geeft u zich ook op.
Er is geen verwijzing nodig en de training is kosteloos.

Aanmelden

De Boei - info@deboeibunschoten.nl

Training Sociale & Emotionele Vaardigheid

Training om zekerder te worden van jezelf en je contacten te verbeteren

• Vind je het moeilijk om vrienden te maken?
• Voel je je je onzeker of verlegen?
• Word je soms gepest? Of doe je dat zelf wel eens?
• Kun je niet zeggen wat je wilt en voelt?
• Heb je soms wel een grote mond, maar voel je je eigenlijk heel alleen?

Je bent zeker niet de enige! Maar het hoeft niet zo te blijven. Als je hier veel last van hebt, kun je er iets aan doen! Bijvoorbeeld door mee te doen aan deze training.

Wat houdt de training in?
In een groep van ongeveer 6 jongens en meisjes wordt gewerkt met een vast programma, waarin ook veel ruimte is voor iedereen persoonlijk. We praten veel in de kring, maar gaan ook aan de slag met opdrachten, rollenspellen en oefeningen, zoals:
• vaardigheden aanleren om een bepaald probleem op te lossen
• leren luisteren naar jezelf en naar anderen
• leren zeggen wat je nodig hebt
• leren complimenten geven en ontvangen
• leren voor je mening uitkomen
• het geleerde in praktijk brengen

Wat kun je met de training bereiken?
Je kunt vaardigheden leren om moeilijkheden te overwinnen. Je leert op te komen voor jezelf. Je leert te zeggen wat je wilt. Je voelt je hierdoor meer waard en daardoor soms ook minder eenzaam. Je wordt zekerder van jezelf en je kunt je contacten verbeteren.

We bieden ook de training sociale vaardigheden aan voor kinderen met een vorm van autisme. We gaan in de training aan de slag met het (h)erkennen van emoties bij jezelf en bij anderen.

Wanneer?
De training vindt plaats op woensdagmiddag van 14:15u tot 15.15u (groep 5&6) bij De Boei en is in totaal 8 keer

In januari 2020 start de groep voor kinderen met een vorm van autisme.
Kijk voor de data en de inschrijving in de agenda

Voor wie?
De reguliere training wordt gegeven in twee groepen:
Groep 5 & 6 in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar
Groep 7 & 8 in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar. Deze groep start in het voorjaar van 2020 weer.

Wie zijn wij?
De training wordt gegeven door Mieke Verhoef en Prisca Weigand. Er is geen verwijzing nodig. Er zal voor de start van de training een kennismakingsgesprek worden gehouden.

Deelname en kosten
De training wordt gratis aangeboden.

Aanmelden

De Boei - info@deboeibunschoten.nl

Training BOOS

Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar, die hun boosheid als last ervaren.

Deze kinderen komen vaker in de problemen door de wijze waarop zij met hun boosheid omgaan.

In 5 bijeenkomsten van 60 minuten gaan we aan de slag met deze boosheid.
De kinderen leren hun ‘vonken’ herkennen en krijgen methodes aangereikt om te kalmeren en weer helder na te denken. Vanuit deze basis kunnen ze problemen en conflicten oplossen.

Tijdens de training wordt verwacht dat kinderen samen met hun ouders actief hiermee bezig zijn. Na elke bijeenkomst krijgen de kinderen oefeningen mee, die ze thuis moeten doen. Een steunende ouder is hierin belangrijk.

Praktische informatie:
Trainer: Prisca Weigand
er staan in november 2019 en in het voorjaar van 2020 weer trainingen gepland.
Voor actuele data en aanmelden, zie agenda

Aanmelden

De Boei - info@deboeibunschoten.nl

Aanbod voor Basisscholen De Boei

Sociale trainingen en groepslessen voor leerlingen op de basisscholen

Signaleren:
De Boei heeft een signalerende en adviserende rol. Wij hebben de taak om de signalen bij de juiste organisaties te krijgen. Deze organisaties zijn bijvoorbeeld de GGD, het Wijkteam De Lingt en Halt.

Informatie en advies:
Waar nodig kan de Boei zelf hulp bieden in de vorm van gesprekken, advies of een groepsles. We voeren gesprekken met leerkrachten en geven advies waar nodig over verschillende onderwerpen zoals de sociale, emotionele, relationele en seksuele ontwikkeling bij kinderen. We bieden thema leskisten aan met lesmaterialen die de leerkrachten zelf kunnen inzetten.
Ook biedt De Boei lessen aan op het basisonderwijs. De volgende lessen kunnen aangeboden worden:

Lessen Leskisten
Whatshappy les Relationele en seksuele vorming
Gamen Sociale weerbaarheid
Mediawijsheid Kindermishandeling/huiselijk geweld
Positiviteitsles Cyberpesten
Rouwverwerking (incl. netwerk)
Jonge mantelzorgers
Introductieles de Boei

Aansluiten bij activiteiten:
Als sociaal werkers willen we een bekend gezicht zijn onder de jongeren en leerkrachten, zodat jongeren en leerkrachten vroegtijdig hun vragen kunnen stellen. Als de jongeren ons kennen wordt de drempel om een vraag te stellen verlaagd.
Voorbeelden van activiteiten waar we als sociaal werkers bij aansluiten zijn: de Koningsspelen, de musical, de voorleesochtend in groep acht en een mogelijke vossenjacht, etc.

Aanmelden

De Boei - info@deboeibunschoten.nl
Zoom