Training Kopzorgen

Hulpverlening
Ontmoeten

Voor jongeren die thuis veel zorgen of stress hebben De jongerentraining Kopzorgen is er voor jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar die een extra steuntje kunnen gebruiken doordat ze thuis veel spanning en stress meemaken. Aan de trainingen doen tussen de 4-10 jongeren mee. Door samen ervaringen uit te wisselen voel je je gezien, gesteund en ervaar je dat je niet de enige bent. Hoe gaan we te werk bij de jongerentraining? De jongerentraining bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur en er zijn twee begeleiders. We starten elke bijeenkomst door samen wat te drinken en bij te praten hoe het met iedereen is. Daarna gaan we aan de slag met een thema. Dit doen we bijvoorbeeld door filmpjes te bekijken, verhalen te lezen, spel, oefeningen, een quiz en leuke ontspannende activiteiten. We sluiten altijd af met een gezamenlijke ontspannende activiteit en een opdracht voor de volgende bijeenkomst. Voor ouders is er tussentijds 1 ouderbijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven wat we in de groep doen en hoe ouders daar thuis verder mee door kunnen gaan. Welke thema’s komen er aan de orde? De thuissituatie en de gevolgen voor jou Je rol in het gezin Omgaan met gevoelens Schaamte en schuld Informatie over psychiatrie, verslaving en heftige ruzies Omgaan met stress Ruzie en je eigen grenzen Vriendschap en relaties Trots zijn op jezelf en je gezin Afscheid nemen en de toekomst

Prijs

€0

Waar

Bikkersweg 30 Bunschoten-Spakenburg

Contact

De Boei
Contactpersoon

Neem contact op met De:

5