Aanbod voor Basisscholen De Boei

Door:
Chris Hagelen
Sociale trainingen en groepslessen voor leerlingen op de basisscholen

Signaleren:
De Boei heeft een signalerende en adviserende rol. Wij hebben de taak om de signalen bij de juiste organisaties te krijgen. Deze organisaties zijn bijvoorbeeld de GGD, het Wijkteam De Lingt en Halt.

Informatie en advies:
Waar nodig kan de Boei zelf hulp bieden in de vorm van gesprekken, advies of een groepsles. We voeren gesprekken met leerkrachten en geven advies waar nodig over verschillende onderwerpen zoals de sociale, emotionele, relationele en seksuele ontwikkeling bij kinderen. We bieden thema leskisten aan met lesmaterialen die de leerkrachten zelf kunnen inzetten.
Ook biedt De Boei lessen aan op het basisonderwijs. De volgende lessen kunnen aangeboden worden:

Lessen Leskisten
Whatshappy les Relationele en seksuele vorming
Gamen Sociale weerbaarheid
Mediawijsheid Kindermishandeling/huiselijk geweld
Positiviteitsles Cyberpesten
Rouwverwerking (incl. netwerk)
Jonge mantelzorgers
Introductieles de Boei

Aansluiten bij activiteiten:
Als sociaal werkers willen we een bekend gezicht zijn onder de jongeren en leerkrachten, zodat jongeren en leerkrachten vroegtijdig hun vragen kunnen stellen. Als de jongeren ons kennen wordt de drempel om een vraag te stellen verlaagd.
Voorbeelden van activiteiten waar we als sociaal werkers bij aansluiten zijn: de Koningsspelen, de musical, de voorleesochtend in groep acht en een mogelijke vossenjacht, etc.
gratis

Deel via sociale media Reageer