De Boei wint pitch tijdens conferentie!

De Boei wint van de 9 pitches, ingediend tijdens de Conferentie:
– De Kracht van Welzijn in het Sociaal Domein op vrijdag 11 februari j.l. te Houten

De Boei hield haar PITCH over het thema ‘bestaanszekerheid’. Een mooie en effectieve werkwijze genaamd ‘netwerkwijs’, scoorde de meeste punten van het publiek. De Boei verbindt bij elke hulpvraag het eigen netwerk van een cliënt. Als dat er niet is, vormt De Boei het netwerk met vrijwilligers of (informeel) aanbod.

Inhoud van de conferentie:
Hoe hebben welzijn en sociaal werk impact op urgente maatschappelijke kwesties: corona, armoede, wonen, eenzaamheid, de klimaatcrisis? En hoe kan dit klein en concreet worden gemaakt in de opgaven die gemeenten raken? Welke succesvolle en minder succesvolle aanpakken zijn er in gemeenten? En zijn er ook mislukkingen waar we van kunnen leren? De conferentie voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en beleidsambtenaren en bestuurders van maatschappelijke organisaties ging op deze vragen in.

Tijdens deze conferentie, georganiseerd door het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS), de Welzijnstafel regio Utrecht, Amersfoort, Gooi en Vechtstreek en de VNG, werden we geconfronteerd met deze kwesties en uitgedaagd, ook in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Wat zijn de ongemakkelijke vragen? En waar vinden we de antwoorden?

Onder leiding van Pieter Hilhorst (raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) werd de dialoog in goede, maar ook botsende, banen geleid.

Sprekers tijdens de conferentie:

Isabel Joossen van de VNG nam ons mee in de propositie ‘De winst van het sociaal domein’, waarbij het draait om de drie pijlers: herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Hoe zijn deze pijlers van toepassing op welzijn?

Amma Asante (voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad) liet haar licht schijnen vanuit de inwonerskant op de pitches en de drie pijlers van de propositie.

Carrie Jansen (columniste) sloot af met een ludieke column

Bekijk de Pitch! Meer weten? Klik hier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.