Samen optrekken voor een gezonde toekomst van onze jeugd

Omgaan met alcohol, drugs en Social Media
Als hulpverleners van De Boei en ondertekenaars van deze brief, zien we steeds vaker de pijn en het verdriet achter alcohol en middelengebruik. Ontwrichte gezinnen, echtscheidingen, ongelukken, wanhoop, verdriet, rouw en ga zo maar door.
Deze problemen nemen toe. En nog zorgelijker, komen steeds vaker voor bij zeer jonge mensen. Wij
vinden dat we dat met elkaar niet kunnen toelaten.

In oktober jl. is door de gemeente een Lokaal Preventieakkoord opgestart, dat door verschillende bedrijven, organisaties en verenigingen is ondertekend. Als onderdeel daarvan is De Boei een groep gestart van jongerenwerkers en vrijwilligers uit de kerken, de Moskee en de Bron. Eens per maand deelt de groep ervaringen en kijken ze wat nu en in de directe toekomst nodig is om een veilige omgeving te creëren voor onze jeugd. Hierbij kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld een hypes onder jongeren of overlast in de buurt. Daarna (of daarnaast) gaan ze de straat op om jongeren te ontmoeten. Het is belangrijk dat deze groep van betrokken inwoners groeit. Bijvoorbeeld met deelnemers vanuit de bedrijven en de sportverenigingen. Maar vooral met ouders en jongeren zelf.

Kinderen voed je met het hele dorp op
Alleen samen, als gemeenschap, kunnen we de problemen terugdringen. Door de handen ineen te
slaan, zodat we de jongeren een goede toekomst kunnen blijven geven. “It takes a village to raise a child”. Dit betekent dat we samen, als dorp, de verantwoordelijkheid hebben om jongeren gezond op te laten groeien. En dat begint bij onszelf.

Alcohol en drugs
We wijzen allemaal het gebruik van harddrugs af. Toch zijn er weinig jongeren die starten met
harddrugs. De meeste starten met alcohol. Regelmatig zien we in de nacht jongeren die overmatig alcohol gebruikt hebben. Alcohol lijkt meer te worden geaccepteerd in de samenleving, helaas kan het gebruik van alcohol ook grote gevolgen hebben en wordt de stap naar het gebruik van harddrugs verkleind.

“Mijn kind doet dat niet”
Een zin die bij veel ouders op zal komen is dat hun kind dit niet zou doen. Veel jongeren doen het inderdaad fantastisch in ons dorp! Maar door de sociale druk wordt het steeds moeilijker voor een kind om niet mee te doen. Eerst voorzichtig. Spannend. En dan ietsje meer… Hoe jonger onze jeugd begint met alcohol, des te groter de kans op de ontwikkeling van problemen. En hoe hoger de druk van social media, hoe meer er zich onder de oppervlakte bij een kind afspeelt. De Coronaperiode heeft hier nog een schepje bovenop gedaan. Voor zowel ouders als kinderen is het echt niet gemakkelijk om hiermee om te gaan.

Wat kan ik dan doen?
Met elkaar (ouders, hulpverleners en gemeenschap) spelen we een belangrijke rol als het gaat om het alcoholgebruik. Kinderen nemen onze normen en waarden over, dus ook als het gaat om alcoholgebruik. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan.

Meedenken in het oudercomité?
Wil jij als ouder meedenken over de jongeren in Bunschoten? De Boei start binnenkort met een oudercomité. Dit comité vertegenwoordigt een groep betrokken ouders die met professionals mee wil denken hoe we met elkaar kunnen zorgen voor een gezonde opvoeding voor jongeren in Bunschoten, Eemdijk en Zevenhuizen. Ben je een ouder met kinderen in de leeftijd van 10-18 jaar, bereid om een aantal keer per jaar bijeen te komen en mee te denken met professionals vanuit je rol als ouder? Doe mee!

Wij nodigen iedereen uit
Wil jij als inwoner, ouder, jongere of ondernemer ook meedenken over het gezond laten opgroeien van onze jeugd? Of wil je zelf in gesprek met De Boei? Heb je ideeën? Mail dan je vraag of interesse naar info@deboeibunschoten.nl Wij nemen graag contact met je op.

De Boei, Sociaal Werk Bunschoten, jongerenwerkers van diverse kerken, Freedom Youthcenter De Bron, De moskee, de politie en vrijwilligers van De Boei.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.